Stanowisko UODO w sprawie wywieszania informacji na tablicach

28 maja, 2020|

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna, w dodatku Kadry i Płace (wydanie nr 103 (5256), strona C4) zamieszczone zostało stanowisko UODO z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wywieszania informacji o pracownikach na tablicach, [...]

Nowe wnioski na stronie ZUS

26 maja, 2020|

Nowe przepisy wprowadzone Tarczą antykryzysową 3.0 spowodowały konieczność zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS. Na portalu PUE ZUS pojawiły się 26 maja 2020 nowe wersje wniosków RSP-D oraz RDZ. Są to wnioski dla [...]

Zmiany w podatkach i księgowości – nowa publikacja

25 maja, 2020|

W sprzedaży internetowej jest już dostępna najnowsza książka, skierowana do doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz księgowych, traktująca o najważniejszych zmianach w zakresie PIT, CIT I VAT, Ordynacji podatkowej, ZUS oraz prawie pracy, które zaczęły lub [...]

Wytyczne CIOP dla pracujących w czasie epidemii

21 maja, 2020|

Centralny Instytut Ochrony Pracy wraz z Głównym Inspektorem Pracy przygotował zalecenia dla osób pracujących w czasie epidemii koronawirusa.  Wytyczne opracowano w celu ułatwienia pracodawcom i przedsiębiorcom wdrożenia postępowania zapewniającego bezpieczeństwo pracownikom w miejscu pracy. Zawierają [...]

Majowy numer Newslettera

19 maja, 2020|

Pojawił się nowy, majowy numer Newslettera traktujący o wybranych zapisach tarczy 3.0. Newsletter można otrzymać po podaniu adresu e-mail na naszej stronie głównej.

Nowe wytyczne PFR odnośnie naliczania wpłat do PPK

14 maja, 2020|

Osobą zatrudnioną, która może zostać zapisana do PPK jest między innymi zleceniobiorca podlegający obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Oznacza to, że zleceniobiorcy podlegający dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym nie są zapisywani do PPK. Co jednak jeżeli zleceniobiorca, który podlegał [...]

Stanowisko UODO: dane biometryczne a rejestracja czasu pracy

13 maja, 2020|

Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił na swojej stronie internetowej, że przetwarzanie przez pracodawcę danych biometrycznych pracowników nie może służyć celowi, jakim jest ewidencja czasu pracy. Pracodawca legalnie przetwarza dane biometryczne swoich pracowników, jeżeli wynika to [...]

Komunikat UODO dotyczący korzystania z dokumentacji papierowej podczas pracy zdalnej

4 maja, 2020|

Wobec pojawiających się pytań dotyczących możliwości wykorzystywania przez pracowników świadczących pracę zdalną dokumentacji papierowej zawierającej dane osobowe, Urząd Ochrony Danych Osobowych przedstawił zasady, jakie należy wprowadzić w obecnej sytuacji. Przede wszystkim pracodawcy jako administratorzy danych [...]

Jak zwolnienie ze składek ZUS wpłynie na obliczanie wynagrodzeń?

16 kwietnia, 2020|

Wprowadzony z dniem 31 marca 2020 r. art. 31zo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje zwolnienie od obowiązku opłacania składek przez [...]

Szkolenia BHP dopiero w Tarczy 2.0

7 kwietnia, 2020|

W projekcie z 3 kwietnia 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Tarcza 2.0) [...]

Newsletter Praktycznych Szkoleń – prawo pracy w obliczu epidemii

2 kwietnia, 2020|

Firma Praktyczne Szkolenia uruchomiła cykliczny Newsletter z najważniejszymi wiadomościami dotyczącymi Prawa Pracy i niejasności w interpretacji jego przepisów w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Newsletter można otrzymać po podaniu adresu e-mail na naszej stronie głównej.

Tarcza antykryzysowa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.

1 kwietnia, 2020|

We wtorek późnym wieczorem ukazały się w Dzienniku Ustaw trzy ustawy z tzw. tarczy antykryzysowej: specustawa dotycząca wsparcia firm w związku z epidemią koronawirusa, ustawa rozszerzająca kompetencje PFR oraz nowelizacja ustaw z obszaru ochrony zdrowia, [...]

Specjalna ustawa o koronawirusie obowiązuje od 8 marca 2020 r.

11 marca, 2020|

Od wczoraj pracodawcy mogą decydować o wykonywaniu pracy zdalnej pracowników przez czas oznaczony w celu przeciwdziałania zarażeniem koronawirusem (COVID-19). Jest to jednostronne uprawnienie pracodawcy, które nie jest związane ściśle z kwarantanną i nie musi trwać [...]

Jak liczyć dzień wolny na oddanie krwi?

11 marca, 2020|

Zwolnienie od pracy przysługuje pracownikowi w związku z oddaniem krwi. Otrzymuje on zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa, które jest podstawą usprawiedliwienia nieobecności w pracy, ale zaświadczenie dotyczy dnia określonego konkretną datą. W związku z tym [...]

W wypowiedzeniach nie trzeba podawać adresu sądu pracy.

3 lutego, 2020|

Takie stanowisko w dniu 20 stycznia 2020 r. zaprezentowało MRPiPS, słusznie wskazując, że obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa pracy. Zgodnie z art. 30 § 5 k.p. w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o [...]

O przejęciu badań z poprzedniej firmy nie decyduje nazwa stanowiska.

24 stycznia, 2020|

Zgodnie ze stanowiskiem MRPiPS z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wstępnych badań lekarskich pracodawca może nie przeprowadzać wstępnych badań lekarskich, jeśli pracownik przedstawia aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym [...]

Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych na gruncie PIT

16 grudnia, 2019|

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od [...]

Do końca roku należy dokonać pierwszego przeglądu dokumentacji ZFŚS

5 grudnia, 2019|

Od 4.5.2019 r., czyli daty wdrożenia przepisów RODO w Kodeksie pracy i w wielu innych ustawach szczególnych, wprowadzono również zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Na pracodawców nałożono nowy obowiązek w postaci corocznego [...]

Zniesienie 30-krotności – niekończąca się opowieść.

25 listopada, 2019|

Początek kadencji nowego Parlamentu rozpoczął się do powrotu kwestii zniesienia ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tzw. 30-krotności. Grupa Posłów złożyła bowiem kolejny projekt dotyczący zniesienia 30-krotności, które – zgodnie z tym [...]

Wczytaj więcej...