Najnowsze interpretacje Ministra Finansów

22 września, 2020|

W ostatnich dniach w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów zostały opublikowane dwie interpretacje ogólne. Pierwsza interpretacja, opublikowana w dniu 18 września (datowana na 15 września 2020 r.) dotyczy zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów pracowników. Minister [...]

ZUS wyrówna nadpłaty składek

21 września, 2020|

Płatnicy zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj, od 20 września będą uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań. Przepisy w tej sprawie wejdą [...]

Zasiłki dla osób wykonujących zawód medyczny na ogólnych zasadach

9 września, 2020|

Od 5 września 2020 r. nie obowiązują preferencyjne zasady dotyczące wysokości zasiłku chorobowego oraz możliwości świadczenia pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez osoby wykonujące zawód medyczny. Zasady te dotyczyły osób, które były [...]

Przechowywanie danych w dokumentacji pracowniczej a książeczki wojskowe

8 września, 2020|

W związku z nieprecyzyjnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji pracowniczej ciągle pojawiają się też wątpliwości, jakiego rodzaju dokumenty powinny być przechowywane w aktach osobowych. Przykładem dokumentu, który można znaleźć w aktach osobowych, są kopie stron z [...]

Dofinansowanie z tarczy – wypowiedzenie umowy o pracę, rozliczenia

4 września, 2020|

Wśród przedsiębiorców pojawiają się pytania o to, do kiedy ich pracownikom przysługuje okres ochronny w związku z dofinansowaniem uzyskanym z tarczy antykryzysowej. Zarówno w przypadku dotacji z art. 15g, jak i z art. 15gg specustawy [...]

Nie będzie zmian we wzorach kwestionariuszy osobowych

3 września, 2020|

We wzorze kwestionariusza osobowego dla pracownika w BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są dwa punkty, które umożliwiają podanie innych danych osobowych pracownika. Punkt piąty wzoru wskazuje na dane, które są niezbędne do korzystania [...]

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 września

31 sierpnia, 2020|

Od  1 do 20 września 2020 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1489) [...]

PIP zapowiada nowy program „Bezpiecznie w szkole”

31 sierpnia, 2020|

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zapowiedział uruchomienie od 1 września programu Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpiecznie w szkole”. Celem ogólnopolskiego programu jest informowanie o wymogach prawnych oraz o praktykach zapobiegających i redukujących zagrożenia w szkołach oraz [...]

Zmiany dla wniosków o zwolnienie z opłacania składek

24 sierpnia, 2020|

Zgodnie z art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423), zwolnienie z opłacania składek [...]

Wgląd do książeczek wojskowych bez możliwości ich kopiowania

20 sierpnia, 2020|

UODO w swoim stanowisku z 11 sierpnia 2020 r. stwierdził, że jest podstawa do żądania przez pracodawcę wglądu do książeczek wojskowych w przypadku pracowników, którzy złożyli oświadczenie, że odbyli zasadniczą służbę wojskową, gdyż wtedy należy [...]

Konkurs ZUS – poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy

28 lipca, 2020|

ZUS ogłosił na swojej stronie internetowej konkurs w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy [...]

Dodatek solidarnościowy: podstawą wydruk z PUE ZUS

24 lipca, 2020|

Osobom, które straciły pracę w związku z koronawirusem, przyznano prawo do dodatków solidarnościowych na mocy ustawy z 19 czerwca 2020 r. Dodatek nie jest przyznawany decyzją ZUS i w związku z tym dowodem potwierdzającym okres [...]

Lipcowy numer newslettera

15 lipca, 2020|

Jest już gotowy nowy newsletter o podwyższaniu kwot wolnych od potrąceń, w którym publikujemy w całości 6 stanowisk różnych urzędów na ten temat. Nowe osoby zainteresowane naszym newsletterem zapraszamy do zapisów.  

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony o kolejne 14 dni

13 lipca, 2020|

Okres przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów o kolejne 14 dni, do 26 lipca 2020. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub [...]

Konieczna korekta wpłat na ZFŚS

10 lipca, 2020|

24 czerwca 2020 weszły w życie przepisy Tarczy 4.0, umożliwiające ograniczenie kosztów związanych z prowadzoną przez pracodawców działalnością socjalną. Zgodnie z art. 15ge pracodawca może zawiesić obowiązki tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania [...]

Testy na koronawirusa nie są przychodem pracownika

6 lipca, 2020|

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na pytanie czy testy koronawirusa sfinansowane przez pracodawcę pracownikom są przychodem podatkowym pracowników, a tym samym podlegają opodatkowaniu. Ministerstwo Finansów stanęło na stanowisku, że "(...) świadczenie [...]

Udokumentowanie prawa do pobierania dodatku solidarnościowego

3 lipca, 2020|

Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym, czas pobierania dodatku  wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Wyjątki są dwa:  okresu pobierania dodatku [...]

Ministerstwo Sprawiedliwości o podwyższaniu kwoty wolnej od potrąceń

30 czerwca, 2020|

Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, iż rzetelne postępowanie komorników sądowych jest możliwe przede wszystkim poprzez skorzystanie przez komornika z szerokiego instrumentarium pozyskiwania wiedzy o stanie majątkowym dłużnika. Ministerstwo w swoim stanowisku z 22 czerwca 2020 [...]

Tarcza antykryzysowa 4.0

24 czerwca, 2020|

Prezydent podpisał tzw. Tarczę antykryzysową 4.0. 23 czerwca 2020 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw, pod pozycją numer 1086. Wprowadza ona m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu epidemii, [...]

Dodatek solidarnościowy

22 czerwca, 2020|

W ramach kolejnych działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Dodatek ten, w wysokości 1400 zł przysługuje osobom, które straciły po 15 marca zatrudnienie w wyniku epidemii COVID-19 . [...]

Kontrole PIP w pełnym zakresie

19 czerwca, 2020|

Główny Inspektor Pracy podjął decyzję o powrocie od 22 czerwca 2020 inspektorów pracy do przeprowadzania kontroli. Kontrole będą przeprowadzane według wytycznych przygotowanych przez Głównego Inspektora Pracy i Głównego Inspektora Sanitarnego, a mających na celu zwiększenie [...]

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju: powrót do biura

16 czerwca, 2020|

Ministerstwo Rozwoju w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym wydało wytyczne odnośnie powrotu do pracy dla 28 branż, miedzy innymi dla logistyki, branży spożywczej, paliwowej, siłowni, salonów fryzjerskich, centrów handlowych, hoteli, gastronomii i biur i in. [...]

Wczytaj więcej...