Ministerstwo Sprawiedliwości o podwyższaniu kwoty wolnej od potrąceń

30 czerwca, 2020|

Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, iż rzetelne postępowanie komorników sądowych jest możliwe przede wszystkim poprzez skorzystanie przez komornika z szerokiego instrumentarium pozyskiwania wiedzy o stanie majątkowym dłużnika. Ministerstwo w swoim stanowisku z 22 czerwca 2020 [...]

Tarcza antykryzysowa 4.0

24 czerwca, 2020|

Prezydent podpisał tzw. Tarczę antykryzysową 4.0. 23 czerwca 2020 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw, pod pozycją numer 1086. Wprowadza ona m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu epidemii, [...]

Dodatek solidarnościowy

22 czerwca, 2020|

W ramach kolejnych działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Dodatek ten, w wysokości 1400 zł przysługuje osobom, które straciły po 15 marca zatrudnienie w wyniku epidemii COVID-19 . [...]

Kontrole PIP w pełnym zakresie

19 czerwca, 2020|

Główny Inspektor Pracy podjął decyzję o powrocie od 22 czerwca 2020 inspektorów pracy do przeprowadzania kontroli. Kontrole będą przeprowadzane według wytycznych przygotowanych przez Głównego Inspektora Pracy i Głównego Inspektora Sanitarnego, a mających na celu zwiększenie [...]

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju: powrót do biura

16 czerwca, 2020|

Ministerstwo Rozwoju w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym wydało wytyczne odnośnie powrotu do pracy dla 28 branż, miedzy innymi dla logistyki, branży spożywczej, paliwowej, siłowni, salonów fryzjerskich, centrów handlowych, hoteli, gastronomii i biur i in. [...]

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

9 czerwca, 2020|

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się 7 czerwca informacja o przysługującym rodzicom dodatkowym zasiłku opiekuńczym za okres od 25 maja 2020 do 28 czerwca 2020 r. Prawo ubiegania się o zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom [...]

Dodatek solidarnościowy

8 czerwca, 2020|

W czwartek 4 czerwca 2020 r. Sejm przyjął ustawę autorstwa Prezydenta RP o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Ustawa została przesłana do Senatu, który będzie nad nią pracował w tym tygodniu. [...]

Przesunięcie terminu płatności zaliczek

5 czerwca, 2020|

Tarcza antykryzysowa wprowadziła możliwość przesunięcia terminu zapłaty zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych kategorii przychodów za miesiące marzec i kwiecień 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. Przesunięcie dotyczyło płatności zaliczek od wynagrodzeń [...]

Czy COVID-19 można uznać za chorobę zawodową?

3 czerwca, 2020|

MRPiPS w odpowiedzi na interpelację poselską wyjaśniło, że dla oceny, czy dany przypadek choroby stanowi chorobę zawodową, trzeba ustalić, czy znajduje się ona w wykazie chorób zawodowych, a następnie określić związek pomiędzy jej powstaniem a [...]

Nowe wzory formularzy ZUS

2 czerwca, 2020|

Od 1 czerwca 2020 obowiązują nowe wzory formularzy - zmiany obejmują informację miesięczną i rozliczeniową dla osoby ubezpieczonej (ZUS IMIR), a także druki: ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach) oraz [...]

Stanowisko UODO w sprawie wywieszania informacji na tablicach

28 maja, 2020|

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna, w dodatku Kadry i Płace (wydanie nr 103 (5256), strona C4) zamieszczone zostało stanowisko UODO z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wywieszania informacji o pracownikach na tablicach, [...]

Nowe wnioski na stronie ZUS

26 maja, 2020|

Nowe przepisy wprowadzone Tarczą antykryzysową 3.0 spowodowały konieczność zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS. Na portalu PUE ZUS pojawiły się 26 maja 2020 nowe wersje wniosków RSP-D oraz RDZ. Są to wnioski dla [...]

Zmiany w podatkach i księgowości – nowa publikacja

25 maja, 2020|

W sprzedaży internetowej jest już dostępna najnowsza książka, skierowana do doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz księgowych, traktująca o najważniejszych zmianach w zakresie PIT, CIT I VAT, Ordynacji podatkowej, ZUS oraz prawie pracy, które zaczęły lub [...]

Wytyczne CIOP dla pracujących w czasie epidemii

21 maja, 2020|

Centralny Instytut Ochrony Pracy wraz z Głównym Inspektorem Pracy przygotował zalecenia dla osób pracujących w czasie epidemii koronawirusa.  Wytyczne opracowano w celu ułatwienia pracodawcom i przedsiębiorcom wdrożenia postępowania zapewniającego bezpieczeństwo pracownikom w miejscu pracy. Zawierają [...]

Majowy numer Newslettera

19 maja, 2020|

Pojawił się nowy, majowy numer Newslettera traktujący o wybranych zapisach tarczy 3.0. Newsletter można otrzymać po podaniu adresu e-mail na naszej stronie głównej.

Nowe wytyczne PFR odnośnie naliczania wpłat do PPK

14 maja, 2020|

Osobą zatrudnioną, która może zostać zapisana do PPK jest między innymi zleceniobiorca podlegający obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Oznacza to, że zleceniobiorcy podlegający dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym nie są zapisywani do PPK. Co jednak jeżeli zleceniobiorca, który podlegał [...]

Stanowisko UODO: dane biometryczne a rejestracja czasu pracy

13 maja, 2020|

Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił na swojej stronie internetowej, że przetwarzanie przez pracodawcę danych biometrycznych pracowników nie może służyć celowi, jakim jest ewidencja czasu pracy. Pracodawca legalnie przetwarza dane biometryczne swoich pracowników, jeżeli wynika to [...]

Komunikat UODO dotyczący korzystania z dokumentacji papierowej podczas pracy zdalnej

4 maja, 2020|

Wobec pojawiających się pytań dotyczących możliwości wykorzystywania przez pracowników świadczących pracę zdalną dokumentacji papierowej zawierającej dane osobowe, Urząd Ochrony Danych Osobowych przedstawił zasady, jakie należy wprowadzić w obecnej sytuacji. Przede wszystkim pracodawcy jako administratorzy danych [...]

Jak zwolnienie ze składek ZUS wpłynie na obliczanie wynagrodzeń?

16 kwietnia, 2020|

Wprowadzony z dniem 31 marca 2020 r. art. 31zo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje zwolnienie od obowiązku opłacania składek przez [...]

Szkolenia BHP dopiero w Tarczy 2.0

7 kwietnia, 2020|

W projekcie z 3 kwietnia 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Tarcza 2.0) [...]

Newsletter Praktycznych Szkoleń – prawo pracy w obliczu epidemii

2 kwietnia, 2020|

Firma Praktyczne Szkolenia uruchomiła cykliczny Newsletter z najważniejszymi wiadomościami dotyczącymi Prawa Pracy i niejasności w interpretacji jego przepisów w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Newsletter można otrzymać po podaniu adresu e-mail na naszej stronie głównej.

Wczytaj więcej...