Współpracujemy z

IntraworQ świadczy usługi doradcze i dostarcza zgodną z aktualnymi przepisami prawa pracy platformę do planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. Planowanie i zarządzanie czasem pracy jest jednym z najważniejszych procesów mających miejsce w firmie. IntraworQ specjalizuje się w dostarczaniu narzędzi IT wspierających m.in. zarządzanie czasem pracy.

Więcej informacji na stronie: www.IntraworQ.com