Pikniki firmowe z rodzinami a podatek dochodowy

17 października, 2023|

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który wydał 24 marca 2023 r. interpretację indywidualną (0115-KDIT2.4011.66.2023.1.KC) wydatki na imprezę integracyjną, w której uczestniczą bliscy pracowników spełniają definicję firmowego kosztu podatkowego który można odliczyć od kosztów działalności firmy. [...]

Nierówne traktowanie pracowników wyznania katolickiego

16 października, 2023|

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skargi dotyczące dyskryminacji katolików w pracy, a konkretnie konieczność pracy w niedzielę i święta ustawowo wolne od pracy, gdyż kalendarz katolickich świąt religijnych pokrywa się z listą dni ustawowo wolnych [...]

Zwolnienie lekarskie a pójście na wybory

13 października, 2023|

W związku z wyborami w najbliższą niedzielę pojawiło się pytanie, czy będąc na zwolnieniu L4 można pójść zagłosować do lokalu wyborczego bez konsekwencji i utraty zasiłku chorobowego? Według przepisów z art. 17 ust. 1 ustawy [...]

Zwolnienie pracownika za homofobię – wyrok sądu

12 października, 2023|

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 października (sygn. III KK 249/23) uniewinnił kierowniczkę jednego oddziału IKEA która zwolniła pracownika za homofobiczne wpisy na prywatnej grupie pracowników zakładu. Sprawa dotyczyła zwolnienia pracownika, który przy okazji [...]

Przejście personelu w grupie przedsiębiorstw a szkolenia RODO

11 października, 2023|

Urząd Ochrony Danych osobowych udzielił na łamach Biuletynu UODO (wydanie nr 9/09/2023) odpowiedzi na pytanie, jak z perspektywy RODO wygląda kwestia przeszkolenia personelu przechodzącego od jednego pracodawcy (na podstawie art. 23[1] Kodeksu pracy) do drugiego [...]

Ustawa o ZFŚS a świadczenie urlopowe – stanowisko GIP

10 października, 2023|

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2023 poz. 998) pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą wypłacać świadczenie [...]

Wcześniejsza emerytura – nowe zasady od stycznia 2024 roku.

6 października, 2023|

1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawę o emeryturach pomostowych (Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2023 r. [...]

Praca zdalna z innego państwa – wyjaśnienia ZUS

5 października, 2023|

Od lipca 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych został objęty unijnym porozumieniem ramowym w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadkach pracy zdalnej transgranicznej. Dzięki niemu pracownik, zainteresowany pracą zdalną z [...]

Szkolenia wstępne BHP – czy nadal możliwe online?

4 października, 2023|

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w stanowisku wydanym dla Dziennika Gazety Prawnej wypowiedziało się na temat zasad przeprowadzania szkoleń wstępnych z zakresu BHP dla pracowników pracujących w trybie stacjonarnym. Resort potwierdził dalszą możliwość przeprowadzania części [...]

7 października – koniec telepracy

3 października, 2023|

Od 7 października 2023 roku przestaną obowiązywać przepisy o telepracy, i zastąpi ją całkowicie praca zdalna. Zgodnie z przyjętymi przepisami z dnia 7 kwietnia 2023 (Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy [...]

Prace zabronione młodocianym obowiązujące od 30 września

2 października, 2023|

30 września 2023 roku weszło w życie rozporządzenie dotyczące wykazu prac wzbronionych młodocianym oraz warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac [...]

SN potwierdza interpretację PIP w sprawie handlu w niedzielę

29 września, 2023|

13 września 2023 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym potwierdził interpretację Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczącą zakazu handlu w niedzielę, a dokładniej odnoszącą się do możliwości korzystania z wyjątku, o którym mowa w art. 6 [...]

Wyrok SN – korzystniejsze warunki rozwiązania umowy niż w k.p

27 września, 2023|

W postanowieniu z 3 sierpnia 2023 roku (sygn. III PSK 10/23) Sąd Najwyższy uznał, że możliwe jest w umowie o pracę albo w układzie zbiorowym uzgodnienie korzystniejszych warunków rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem niż [...]

Wykorzystanie zaległego urlopu za 2022 rok

26 września, 2023|

Zgodnie z przepisami art. 168 Kodeksu pracy w bieżącym roku do 29 września pracodawca powinien udzielić pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego za 2022 rok. Pracownik, który nie wykorzystał dni wolnych w ciągu bieżącego roku musi je [...]

Dane o zdrowiu pracownika a RODO

25 września, 2023|

Czy można udostępniać dane pracownika w zakresie informacji o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim oraz treść tego zwolnienia osobom trzecim? Na to pytanie jednoznacznie odpowiedział Urząd Ochrony Danych Osobowych we wrześniowym biuletynie UODO (nr 9/09/2023). Zgodnie [...]

Ochrona pracowników przed zwolnieniem – nowe regulacje

22 września, 2023|

22 września 2023 roku wchodzą w życie przepisy gwarantujące pracownikom chronionym jeszcze skuteczniejszą ochronę przed zwolnieniem z pracy, wprowadzone ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych [...]

Ustawa o o Centralnej Informacji Emerytalnej już w Dzienniku Ustaw

21 września, 2023|

20 września w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. z 2023 r., poz 1941). Dzięki nowym regulacjom możliwe będzie uzyskanie przez Internet dostępu do różnych informacji emerytalnych, między innymi dotyczących  [...]

Nowe orzeczenie o niepełnosprawności a badania okresowe pracownika

20 września, 2023|

Przedsiębiorcy, którzy zgłaszają wątpliwości dotyczące wysłania pracownika z kolejnym, nowym orzeczeniem o niepełnosprawności na wcześniejsze badania do lekarza medycyny pracy, mimo że ma on dotychczasowe zaświadczenie dopuszczające do pracy na danym stanowisku, otrzymali ostatnio dwa [...]

Minimalne wynagrodzenie 2024

15 września, 2023|

Już wiadomo, jakie będzie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku - Rząd przyjął 14 września 2023 roku rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie będzie obowiązywało w 2024 roku. I tak od 1 stycznia 2024 [...]

Badania okresowe a odwołanie zagrożenia epidemicznego – stanowisko MRiPS

13 września, 2023|

Na prośbę Głównego Inspektora Pracy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało 10 lipca 2023 roku stanowisko w sprawie interpretowania przepisów dotyczących okresowych badań lekarskich pracowników w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego. I tak zgodnie [...]

Dni wolne dla honorowego krwiodawcy – stanowisko NCK

12 września, 2023|

Zgodnie z obowiązującymi przepisami honorowemu dawcy krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew oraz w dniu następnym. Kwestie te reguluje art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 22 sierpnia 1997 [...]

Dyskryminacja pracownika a odszkodowanie

11 września, 2023|

Sąd Najwyższy w dniu 24 sierpnia 2023 roku wydał wyrok w sprawie nierównego traktowania i dyskryminacji pracowników (III PZP 1/23), uznając w nim, że każde odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania i dyskryminacji powinno być ustalane [...]