Konkurs ZUS – dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

5 maja, 2022|

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił pod koniec kwietnia kolejną edycję konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. W konkursie mogą wziąć udział płatnicy składek, którzy nie zalegają z opłatami składek [...]

Płaca minimalna – dwukrotna waloryzacja w 2023 roku

4 maja, 2022|

Minister rodziny i polityki społecznej zapowiedziała, że w 2023 roku płaca minimalna zostanie zwaloryzowana dwukrotnie, co wynika z ustawowych gwarancji mówiących, że jeżeli wskaźnik inflacji przekroczy 5 procent to płaca minimalna jest podwyższana dwukrotnie (art. [...]

Umowa w ramach robót publicznych nie jest umową na czas określony

28 kwietnia, 2022|

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690) roboty publiczne to zatrudnienie osoby bezrobotnej na okres nie przekraczający 12 miesięcy, przy wykonywaniu prac organizowanych między innymi [...]

Rezydencję podatkową obywateli Ukrainy ustala się na podstawie oświadczeń

27 kwietnia, 2022|

Ministerstwo Finansów poinformowało, że obywatel Ukrainy, będący polskim podatnikiem może potwierdzić przeniesienie na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych, składając w tym celu odpowiednie oświadczenie. Art. 3 ust. 1a ustawy o PIT mówi, że [...]

Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy wiąże pracodawcę

26 kwietnia, 2022|

Państwowa inspekcja pracy przeprowadziła kontrolę w sprawie pracodawcy, który odmówił pracownikowi wypłacenia wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby. Swoje działanie uzasadniał podejrzeniami o chęć uzyskania przez pracownika nienależnych świadczeń – pracownik zachorował [...]

Zasiłek opiekuńczy dla opiekunów tymczasowych dzieci z Ukrainy

25 kwietnia, 2022|

Osoby mające status opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy mają prawo do zasiłku opiekuńczego na takich samych warunkach, jak zasiłek opiekuńczy na dzieci i członków rodziny osób ubezpieczonych, na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej z dnia [...]

Pełnomocnik a dostęp do danych osobowych w świetle RODO

22 kwietnia, 2022|

Czy możliwe jest realizowanie wniosków dotyczących prawa dostępu do danych osobowych składanych przez pełnomocników osób, których dane dotyczą? Odpowiadając na to pytanie UODO przytacza motyw 63 RODO: „Każda osoba fizyczna powinna mieć prawo dostępu do [...]

Nowe przepisy dla zawodowych kierowców

20 kwietnia, 2022|

Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego został skierowany do konsultacji publicznych. Wydanie ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnej dyrektywy, która stanowi jeden z elementów tzw. Pakietu Mobilności. [...]

Nowelizacja specustawy ukraińskiej już w Dzienniku Ustaw

19 kwietnia, 2022|

Dzięki nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  obywatele Białorusi, którzy uciekli przed wojną z terytorium Ukrainy, będą mieli możliwość otrzymania wizy humanitarnej. Odmowa wydania tej wizy możliwa będzie na zasadach ogólnych. Nowe przepisy pozwolą również [...]

Spokojnych Świąt!

14 kwietnia, 2022|

Zdrowych i spokojnych Świąt życzy Zespół Praktycznych Szkoleń

Nowy projekt ustawy o sygnalistach

13 kwietnia, 2022|

12 kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z 6 kwietnia 2022 r. W stosunku do poprzedniej wersji  w nowym projekcie wprowadzono kilka istotnych [...]

Zmiany w liczeniu składki zdrowotnej

12 kwietnia, 2022|

4 kwietnia 2022 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Znajdują się w niej, między innymi, przepisy modyfikujące zasady ustalania [...]

Klauzule informacyjne – w jakim języku?

11 kwietnia, 2022|

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, w jakim języku formułowane powinny być klauzule informacyjne skierowane do obywateli Ukrainy, np. w związku z przyjęciem do pracy lub do szkoły, UODO zamieścił na stronie internetowej następującą informację: [...]

Praca zdalna a czas pracy

7 kwietnia, 2022|

Czy jest możliwość wprowadzenia odpowiednich przepisów, które zapewnią odpowiednią równowagę pomiędzy czasem pracy a odpoczynkiem pracowników w przypadku świadczenia pracy zdalnej? Na interpelację poselską odpowiedziało MRiPS wskazując, że zarówno obecnie obowiązujące przepisy jak i rozwiązania [...]

Kwietniowy numer newslettera – zatrudnianie obywateli Ukrainy

6 kwietnia, 2022|

Informujemy, że nasz najnowszy numer newslettera jest już gotowy do wysyłki! Poświęciliśmy go w całości tematowi legalizacji pobytu i zatrudniania obywateli Ukrainy na mocy specustawy z 12 marca 2022 roku. Chętnych na otrzymywanie newslettera zapraszamy [...]

Nowy sposób wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

5 kwietnia, 2022|

Ministerstwo Infrastruktury wprowadza regulacje zrównujące sytuację kierowców w transporcie międzynarodowym z innymi polskimi pracownikami pracującymi za granicą, mogącymi dziś skorzystać z ulg w zakresie obliczania podstawy składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób [...]

Nowe stawki odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy

4 kwietnia, 2022|

Od 1 kwietnia obowiązują nowe stawki odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23 lutego 2022 roku (Dz.U. poz. 287) ustala je na poziomie: 1133 zł [...]

Wnioski o wydanie zaświadczenia A1 tylko elektronicznie

1 kwietnia, 2022|

Od 1 kwietnia wnioski o wydanie zaświadczenia A1 będzie można składać do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej. Zaświadczenie A1 jest jednym z dokumentów potrzebnych przy delegowaniu pracowników do pracy za granicami Rzeczpospolitej na obszarze Unii [...]

Termin składania zgłoszenia ZUS ZSWA

29 marca, 2022|

31 marca mija termin składania ZUS ZSWA - zgłoszenia/korekty danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2021 rok. Zgłoszenie takie powinni  przekazać płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę [...]

Specustawa ukraińska z poprawkami

28 marca, 2022|

Prezydent podpisał nowelizację specustawy dzięki której z pomocy będą mogli skorzystać nie tylko uchodźcy, którzy po 24 lutego przekroczyli polsko-ukraińską granicę, lecz również Ci obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Ukrainy z innym państwem i następnie [...]

Kwarantanna i izolacja – zmiany obostrzeń od 28 marca

28 marca, 2022|

Od 28 marca zniesione zostają następujące obostrzenia, obowiązujące dotychczas na terenie Polski: zniesienie obowiązku noszenia maseczek; z wyłączeniem zakładów leczniczych, zniesienie izolacji domowej, kwarantanny granicznej i kwarantanny domowej dla współdomowników osoby zakażonej Osoby, które będą [...]

Nowe rozwiązania podatkowe – propozycje Ministerstwa Finansów

25 marca, 2022|

Ministerstwo Finansów ogłosiło w dniu 24 marca propozycje zmian w Polskim Ładzie. Z zapowiedzi wynika, że planowane zmiany to między innymi: stawka PIT zostanie obniżona z 17 do 12 proc. dla podatników rozliczających się według [...]

Ustawa o obronie ojczyzny już w Dzienniku Ustaw

24 marca, 2022|

23 marca została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o obronie ojczyzny (Dz.U poz. 655).  W ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia  zaczną obowiązywać nowe regulacje prawne związane m.in. z dobrowolną zasadniczą służbą wojskową, nowym rodzajem [...]