Od 24 stycznia 2022 roku administracja publiczna przeszła na pracę zdalną chyba, że realizacja określonych zadań niezbędna do pomocy obywatelom nie jest „zdalnie” możliwa – zapowiedź ze środowej konferencji prasowej Adama Niedzielskiego znalazła się w piątkowym rozporządzeniu Rady Ministrów.

Rozporządzenie przewiduje szereg wyjątków dotyczących pracy zdalnej. Praca wykonywana w urzędach administracji publicznej lub niektórych z jednostek organizacyjnych zadań o charakterze publicznym może zostać poddana zmodyfikowanym przepisom. Jak czytamy w uzasadnieniu, „Wyjątki od powyższej zasady będą stanowić sytuacje, w których  realizacja określonych zadań jest niezbędna do zapewnienia pomocy obywatelom lub ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, a ich realizacja nie jest możliwa w ramach pracy zdalnej.”

Minister Zdrowia podkreślił, że rząd nie rozważa wprowadzenia lockdownu, takiego jak miał miejsce podczas poprzednich fal pandemii COVID-19. Mimo to premier i minister zdrowia zaapelowali do wszystkich polskich pracodawców, by „w miarę możliwości, na ile jest to w poszczególnych branżach możliwe, praca zdalna znowu stała się standardem”.

Z pełną treścią rozporządzenia zapoznać można się w dzienniku ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/149