W 2023 roku rusza automatyczny zapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Autozapisem mają zostać objęte wszystkie osoby w wieku od 18 do 54 lat, czyli również te osoby, które zrezygnowały wcześniej z przystąpienia do PPK, a także osoby, które zapisały się do programu, ale później złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.

Na pracodawców autozapis nakłada dwa obowiązki:

  • do końca lutego 2023 roku będą musieli poinformować wszystkich pracowników, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK, że od 1 kwietnia 2023 będą znowu należeli do PPK,
  • od 1 kwietnia 2023 roku będą musieli zacząć naliczanie wpłat do PPK.

Osoby, które będą chciały zrezygnować z uczestnictwa w PPK będą musiały od marca 2023 roku złożyć stosowną deklarację o rezygnacji. Wcześniejsze złożenie deklaracji o rezygnacji (np. w styczniu 2023) będzie nieskuteczne.

Autozapis odbędzie się po raz pierwszy w przyszłym roku, a następnie będzie miał miejsce co 4 lata.

Poradnik dotyczący autozpaisu można przeczytać na stronie: https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/ppk-w-praktyce-autozapis.html