Ustawa z dnia 28 października 2020 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 zrównała prawnie izolację w warunkach domowych z niezdolnością do pracy, co wynika ze zmiany art. 6 ustawy zasiłkowej. Z całością ustawy i jej zapisów można zapoznać się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000211201.pdf . Ponadto tzw. specustawa koronawirusowa w artykule 4h (https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000211301.pdf ) pozwoliła, aby pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogły za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie

Ostatnia zmiana to przedłużenie na okres od 30.11 do 24.12 przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dotychczasowych zasadach – na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 roku (https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000210901.pdf )