Senat opowiedział się za przyjęciem opracowanego przez Senacką Komisję Zdrowia projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych przez COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne. Projekt ustawy ma na celu uproszczenie postępowania przy potwierdzaniu chorób zawodowych spowodowanych koronawirusem u służby medycznej – do uznania, że u pracownika medycznego występuje choroba zawodowa, wystarczyć by miało samo zdiagnozowanie u niego COVID-19 i wykonywanie przez niego pracy w warunkach sprzyjających zakażeniu.

Ustawa przewiduje także zrównanie wysokości niektórych przysługujących świadczeń z tytułu chorób zawodowych wywołanych COVID-19 tak, były niezależnie od formy zatrudnienia – czy to na podstawie umowy o pracę, czy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przepisy obowiązywałyby w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii oraz do 90 dni po ich odwołaniu.

Przeciwko takiemu zawężeniu grupy objętej nowymi przepisami protestują związkowcy z OPZZ którzy postulują, że  COVID -19 jako choroba zawodowa powinna dotyczyć wszystkich grup zawodowych i branż.

Link do projektu ustawy: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjUitKl27LxAhUUi8MKHVIaB9UQFnoECAQQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.senat.gov.pl%2Fdownload%2Fgfx%2Fsenat%2Fpl%2Fsenatuchwaly%2F4542%2Fplik%2F363u_1.pdf&usg=AOvVaw3NmfdMqDrtajzrdSqu2RhR