W związku ze skróceniem w 2022 roku czasu na przekazywanie korekt  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okresy:

  • od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. – w terminie do 1 stycznia 2024 r.
  • od stycznia 2022 r. – do 5 lat liczone od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy obowiązujący płatnika

Korekty złożone po tych terminach nie zostaną przez ZUS przyjęte, i zmiana stanu rozliczenia będzie możliwa jedynie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub prawomocnej decyzji ZUS.

Powiadomienia o skróconym terminie przekazaywania korekt są przekazywane przez Zakład poprzez platformę PUE ZUS.

Więcej informacji wraz z pomocnymi linkami można znaleźć na stronie: https://www.zus.pl/-/skr%C3%B3cenie-czasu-na-przekazywanie-korekt-dokument%C3%B3w-rozliczeniowych?redirect=%2F