Karty przedpłacone zazwyczaj są stosowane jako benefit pracowniczy – pracodawca wykorzystuje je do przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy. Powstaje pytanie, czy karta przedpłacona może być uznana za świadczenie pieniężne i podlegać zajęciom komorniczym.

Zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości jak i Krajowa Rada Komornicza uznały w swoich stanowiskach kartę przedpłaconą za świadczenie pieniężne podlegające zajęciom komorniczym. Natomiast zasady dokonywania potrąceń będą różne w zależności od źródła finansowania. I tak:

  • gdy karty są finansowane ze środków obrotowych pracodawcy stosuje się zasady ochrony wynagrodzenia za pracę z art. 87 i następnych kodeksu pracy. Oznacza to, że środki zapisane na karcie sumuje się z kwotą wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od sumy tych dwóch świadczeń dokonuje się potrąceń z wynagrodzenia za pracę,
  • gdy karty są świadczeniami socjalnymi to trzeba traktować je tak jak wszystkie wypłaty z ZFŚS i należy zastosować analogiczne podejście, jakie pracodawca stosuje w przypadku ogółu potrąceń z funduszu socjalnego.