By ustalić, czy mamy do czynienia z odrębnym administratorem należy dokonać analizy podstaw prawnych funkcjonowania określonego podmiotu ale także zanalizować konkretne okoliczności i ustalić:

  • w jakich celach komisja antymobbingowa działająca u pracodawcy przetwarza dane osobowe?
  • kto określa cele i sposoby przetwarzania danych?

Według UODO komisja antymobbingowa samodzielnie nie ustala celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, więc nie spełnia kryteriów wymaganych dla kwalifikacji jej jako odrębnego administratora. Komisja jedynie działa w imieniu pracodawcy, jest niejako organem pomocniczym, powołanym przez pracodawcę w celu realizacji jego zadań w ramach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w stosunkach pracy.

Całość stanowiska UODO można znaleźć pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/225/1938