Zgodnie z wyrokiem TSUE z 10 lutego 2022 roku (C-485/20) możliwe jest przeniesienie niepełnosprawnego pracownika,który został uznany za niezdolnego do wykonywania najważniejszych czynności na zajmowanym przez siebie stanowisku, na inne stanowisko, w odniesieniu do którego wykazuje on wymagane kompetencje, zdolności i dyspozycyjność. Możliwość ta dotyczy również pracownika z niepełnosprawnością zatrudnionego na okres próbny. Jedynym warunkiem jest, by działanie takie nie nakładało na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń.

Z wyrokiem można zapoznać się pod adresem: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-02/cp220026pl.pdf#xd_co_f=ODdiYjZiZWQtN2FjNi00NjBkLThiOWMtY2IyOGY1ZGFiNWM0~