Zgodnie ze stanowiskiem MRPiT z 5 maja 2021 każdy oddany czas wolny za nadgodziny, pracę w sobotę czy niedzielę może stanowić część 35-godzinnego, gwarantowanego Kodeksem pracy nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego. Zgodnie z art. 133 Kodeksu pracy odpoczynek taki powinien przypadać w niedzielę, która ustawowo trwa od 6.00 w niedzielę do 6.00 w poniedziałek, chyba że zostało ustalone inaczej w regulaminie pracy obowiązującym u pracodawcy lub układzie zbiorowym pracy.

Jest to stanowisko korzystne dla firm, w których występuje dużo nadgodzin i odbiorów czasu wolnego. Pracodawcy mogą w takiej sytuacji bardziej elastycznie podchodzić do kwestii odpoczynków tygodniowych pracowników. Trzeba jednak zaznaczyć, że stanowisko resortu dotyczy wyłącznie czasu wolnego za nadgodziny, a nie wszystkich absencji godzinowych. Nie jest możliwe zaliczenie na konto odpoczynku tygodniowego np. wykorzystanych przez pracownika  3 godzin opieki nad dzieckiem.