W najnowszej interpretacji (0112-KDIL2-2.4011.690.2022.2.AG z 29 listopada 2022 roku) Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej uznał, że zakup bieżni do korzystania przez programistę, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą nie może być kosztem podatkowym jego działalności.

Wnioskodawca planował zaliczyć wydatek na zakup bieżni do kosztów uzyskania przychodów, a uzasadnieniem wg niego miało być zwiększenie kreatwyności w pracy poprzez wykonywanie ruchu bezpośrednio w jej trakcie. Tak więc wydatek na zakup bieżni miał przyczyniać się do osiągnięcia przez niego większych przychodów poprzez zwiększenie kreatywności i jakości pracy, co ma bezpośredni wpływ na zadowolenie kontrahentów i zawierane kontrakty. Bieżnia miała być elementem stanowiska pracy, gdyż została umieszczona bezpośrednio pod biurkiem, umożliwiając korzystanie w trakcie wykonywania pracy.

KIS nie przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, uznając, że taki wydatek można byłoby odliczyć, gdyby z bieżni korzystali pracownicy przedsiębiorcy. Natomiast w wyżej opisanej sytuacji wydatek na zakup bieżni ma charakter osobisty i służy zaspokojeniu osobistych potrzeb związanych z utrzymaniem sprawności intelektualnej i fizycznej, co oznacza, że nie można uznać go za koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie oprogramowania, ponieważ nie spełnia przesłanek z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

https://sip.lex.pl/#/guideline/185212739