Firmy, które otrzymały z PFR subwencję w ramach Tarczy 1.0 mają możliwość umorzenia jej nawet do 100% wysokości, bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia. Taką możliwość dostały przede wszystkim branże najbardziej dotknięte skutkami COVID-19, czyli przede wszystkim branża rekreacyjna,  sportowa, rozrywkowa, kulturalna i gastronomiczna – decydujący jest określony kod PKD prowadzonej działalności.

Dla firm z pozostałych branż warunki umarzania subwencji nie zmieniły się. Poziom zwrotu subwencji uzależniony jest między innymi od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o subwencję.

ZUS przekazuje w famach tarczy 1.0 do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia wymagane do ustalenia średniego zatrudnienia. By sprawdzić, jakie dane o zatrudnieniu ZUS przekazał do Funduszu, przedsiębiorcy mają możliwość złożenia wniosku o informację o stanie konta płatnika składek (RD-3), wraz z dołączonym do niego załącznikiem  RD-PFR .

Całość instrukcji wraz z linkami do wszystkich wniosków znajduje się na stronie ZUS pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ubiegasz-sie-o-umorzenie-subwencji-finansowej-udzielonej-w-ramach-projektu-tarcza-finansowa-1_0_-polskiego-funduszu-rozwoju-s_a_-pfr-dowiedz-sie-jakie-dane-przekazalismy-do-pfr-w-celu-ustalenia-sredniego-poziomu-zatrudnienia/3960835