Czy można udostępniać dane pracownika w zakresie informacji o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim oraz treść tego zwolnienia osobom trzecim?

Na to pytanie jednoznacznie odpowiedział Urząd Ochrony Danych Osobowych we wrześniowym biuletynie UODO (nr 9/09/2023). Zgodnie ze stanowiskiem urzędu przepisem uprawniającym administratora do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych jest art. 9 ust. 1 RODO, zgodnie z którym zabrania się przetwarzania między innymi danych osobowych dotyczących zdrowia osoby fizycznej. Do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane, ujawniające informacje o obecnym, ale także przeszłym i przyszłym stanie zdrowia osoby, której one dotyczą, a także historię medyczną czy informacje o ryzyku choroby. Art. 4 pkt 15 RODO mówi wyraźnie, że dane dotyczące zdrowia oznaczają również informacje o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej, a informacja o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim ujawnia informację o stanie zdrowia osoby której dane dotyczą oraz informację o korzystaniu przez nią z usług opieki zdrowotnej.

Sprawa, w której wypowiedział się Urząd dotyczyła postępowania firmy, która udostępniała informację o zwolnieniu lekarskim pracownika oraz o przyczynach tego zwolnienia motywując to koniecznością wyjaśnienia kontrahentom firmy powodów utrudnionego kontaktu z tym podmiotem, oraz koniecznością reorganizacji obowiązków pozostałych pracowników w związku z nieobecnością chorego pracownika.

UODO uznał powyższe wyjaśnienia za niewystarczające do uznania legalności przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, jakim są dane o zdrowiu pracownika.