Zgodnie ze stanowiskiem Centrali ZUS z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przechowywania deklaracji zgłoszeniowych dokumenty takie jak dokumenty zgłoszeniowe oraz deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne oraz dokumenty korygujące powyższe dokumenty powinny być przechowywane przez 5 lat od dnia ich przekazania do ZUS.
Mając powyższe na uwadze wątpliwym jest przechowywanie takich dokumentów w aktach osobowych pracownika, gdyż te są przechowywane znacznie dłużej. Włączenie np. deklaracji zgłoszeniowej, czyli ZUS ZUA do części B akt osobowych oznaczałoby bowiem konieczność usunięcia tych dokumentów przed zniszczeniem akt. To niestety wiązałoby się z koniecznością okresowych przeglądów akt i usuwania z nich dokumentów, które powinny być przechowywane krócej.