Główny Inspektorat Pracy w stanowisku z dnia 31 maja 2022 roku potwierdził, że kierowcy w ramach międzynarodowych przewozów drogowych za odcinek podróży krajowej nie przysługują diety. Jest to potwierdzenie stanowiska Ministerstwa Infrastruktury, które również uznało, że należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadania służbowego w powyższej sytuacji kierowcom nie przysługują.

GIP uzasadniła swoje stanowisko w następujący sposób: “(…) kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu przepisów ustawy o czasie pracy kierowców i nie mają doń zastosowania zasady porywania kosztów określone w art. 21a ustawy. Co więcej poprzez wyłączenie z art. 21b taki kierowca nie jest także w podróży służbowej w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Tym samym nie powinien otrzymać świadczeń z tytułu podróży służbowych (dzielenie przejazdu momentem przekroczenia granicy polskiej na odcinki krajowy i zagraniczny, nie ma więc podstaw).”.