26 maja br. Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu wspierającym, która 1 czerwca została przekazana do Prezydenta i Senatu. Wśród zapisów ustawy znalazły się również zapisy nowelizujące tzw. ustawę covidową, czyli ustawę z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W projekcie znalazł się art. 56, który zmienia art. 12e ust. 2, wydłużając z 60 do 180 dni termin przeprowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby.

Zgodnie z aktualnymi przepisami gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przypada w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, to termin ich przeprowadzenia wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii. Projektowane przepisy wydłużają zatem ten czas trzykrotnie.

Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami Ministerstwa Zdrowa stan zagrożenia epidemicznego miałby być zniesiony od dnia 1 lipca 2023 roku.