Zgodnie z obowiązującymi przepisami honorowemu dawcy krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew oraz w dniu następnym. Kwestie te reguluje art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 318 ze zm.). Należy również pamiętać, że zgodnie z powyższym artykułem zwolnienia od pracy trzeba też udzielić na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2982 Kodeksu pracy.

Wątpliwości pracodawców budził zapis o dniu następnym, a konkretnie czy należy traktować dzień jako kolejny dzień kalendarzowy czy dzień roboczy dla pracownika zgodnie z jego rozkładem pracy?

Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Centrum Krwi, wydanym 10 sierpnia 2023 zapis ten należy traktować literalnie, i dzień następny należy traktować jako dzień kalendarzowy. W sytuacji, gdy pracownik będący honorowym dawcą krwi oddaje krew w piątek, to ustawowy dzień wolny będzie przypadać w sobotę, niezależnie od tego, czy jest on dniem wolnym czy roboczym dla pracownika.