Od 4.5.2019 r., czyli daty wdrożenia przepisów RODO w Kodeksie pracy i w wielu innych ustawach szczególnych, wprowadzono również zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Na pracodawców nałożono nowy obowiązek w postaci corocznego przeglądu dokumentacji zgromadzonej w związku z przyznawaniem świadczeń socjalnych. Ocena ma być dokonywana  pod kątem niezbędności dalszego przechowywania dokumentacji. Ze względu na szczególne kategorie danych osobowych przegląd powinien dotyczyć głównie dokumentacji związanej z przyznawanymi zapomogami.

Obowiązek dokonania przeglądu istnieje raz w roku kalendarzowym, a więc pierwszy raz należy go dokonać jeszcze w 2019 r., a potem będzie on cyklicznie musiał być powtarzany co roku.