W ramach kolejnych działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Dodatek ten, w wysokości 1400 zł przysługuje osobom, które straciły po 15 marca zatrudnienie w wyniku epidemii COVID-19 . Zasiłek przyznawany jest od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020. By otrzymać dodatek solidarnościowy trzeba spełnić warunek podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

Wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego można składać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez platformę ZUS, w terminie do 31 sierpnia 2020 roku,

Więcej informacji wraz z przydatnymi linkami można znaleźć na stronie ZUS pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatek-solidarnosciowy/2593418