W interpretacji indywidualnej z 17 września 2021 roku (nr 0113-KDIPT2-3.4011.514.2021.4.NM) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przestawił niekorzystne dla pracowników stanowisko w sprawie dofinansowania przez pracodawcę posiłków. KIS odniosła się do sytuacji w której pracodawca uruchomił przyzakładową stołówkę wraz z zapleczem kuchennym dla swoich pracowników. Miało to być rozwiązanie organizacyjne, tak by zapewnić możliwość spożywania posiłku bez konieczności opuszczania terenu zakładu pracy.

Z najnowszej interpretacji przepisów wynika, że od firmowego obiadu trzeba zapłacić podatek, co oznacza zmianę, gdyż wcześniej skarbówka stała na stanowisku, że zakup jedzenia pracownikowi nie podlega PIT.

W tym opisanym stanie faktycznym Dyrektor KIS odwołał się  do wyroku TK z 8 lipca 2014 roku (sygn. akt K 7/13),w którym wykazane zostały warunki na podstawie których nieodpłatne świadczenie jest przychodem, to jest gdy:

  • pracownik wyraził zgodę na przyjęcie nieodpłatnego świadczenia: zgoda dobrowolna;
  • świadczenie zostało spełnione w interesie pracownika, a nie w interesie pracodawcy oraz przyniosło mu korzyść (tj. uniknięcia wydatku który musiałby ponieść)
  • korzyść ze świadczenia jest wymierna i przysługuje konkretnemu pracownikowi, co oznacza, że korzyść ta nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów
  • pracownik faktycznie, a nie tylko potencjalnie otrzymał dane świadczenie.

W nawiązaniu do powyższych warunków dyrektor KIS uznał, że wszystkie przesłanki zostały spełnione aby uznać dofinansowanie do posiłków jako przychód pracownika, dlatego też pracodawca powinien potrącić zaliczkę na podatek od kwoty dofinansowania.

Całość interpretacji znajduje się na stronie: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0113-kdipt2-3-4011-514-2021-4-nm-pit-w-zakresie-185170993