20 kwietnia wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej, która 5 kwietnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dziennik Ustaw z 2023 r, poz. 650)

Jedną z nowości jest zwiększenie liczby dni wolnych za donację – z jednego do dwóch (dzień donacji i dzień po niej przypadający). Za dodatkowy dzień wolny krwiodawcom będą musieli zapłacić pracodawcy. Dokumentem poświadczającym ww. uprawnienie jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.