Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który miał obowiązywać do 25 kwietnia 2021 roku, w związku z otwarciem 19 kwietnia żłobków i przedszkoli  będzie przysługiwał jedynie do 18 kwietnia, nawet jeśli rodzice już złożyli wniosek o jego wypłatę do 25 kwietnia. Skrócenie pobierania zasiłku nastąpi automatycznie, bez konieczności składania nowych wniosków lub korygowania tych już złożonych. W przypadku gdy placówka, do której uczęszcza dziecko będzie zamknięta, lub jej działanie będzie ograniczone w związku z COVID-19  zasiłek nadal będzie przysługiwał, ale by go otrzymać za okres po 18 kwietnia 2021 r. rodzice będą zobowiązani do złożenia nowego wniosku o wypłatę.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarcie-zlobkow-a-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wyjasniamy