Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu do 23 maja prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy żłobek, przedszkole lub placówka opiekuńcza są zamknięte w związku z COVID-19, i opiekunowie dzieci lub dorosłych osób niepełnosprawnych nie mają możliwości zapewnienia im opieki.

Po pełne informacje o przedłużeniu prawa do zasiłku zapraszamy na stronę: https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-23-maja