Kolejny raz został przedłużony okres przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego – tym razem do 25 czerwca 2021. Zasady jego przysługiwania nie uległy zmianie – trzeba pamiętać, że zasiłek nie przysługuje, jeśli jeden z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego), a także gdy szkoła zapewnia opiekę dziecku i rodzic z tej opieki korzysta.

Pełne informacje znajdują się na stronie https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-grudnia-i-od-28-grudnia-2020-r_-do-25-czerwca-2021-r_/3994662