Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużony do dnia 6 czerwca br. Warunki i zasady jego przyznawania nie uległy zmianie. Nadal należy pamiętać, że zasiłek nie przysługuje rodzicowi, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (czyli np. jest bezrobotny lub korzysta z urlopu rodzicielskiego albo urlopu wychowawczego).

Pełna informacja znajduje się na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-grudnia-i-od-28-grudnia-2020-r_-do-6-czerwca-2021-r_/3994662

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się klikając w link: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000093401.pdf