Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został ponownie wydłużony – tym razem o kolejne dwa tygodnie, od 12 kwietnia do 25 kwietnia, mimo, że oficjalnie obostrzenia zostały przedłużone tylko o tydzień – do 18 kwietnia. Może to oznaczać, że planowany jest dalszy lockdown na kolejny tydzień, aż do 25 kwietnia.

Z rozporządzeniami wydłużającymi prawo do zasiłku można zapoznać się pod poniższymi linkami:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065401.pdf

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065501.pdf