Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 106) wydłuża dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 31 stycznia 2021 roku na dotychczas obowiązujących zasadach. Do otrzymania zasiłku wystarczy złożyć pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 roku.

Treść rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000010601.pdf