Przy okazji przygotowywania ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej Sejm wprowadził przepisy przyznające honorowym dawcom krwi dwa dni wolne w pracy  – w dniu oddania krwi oraz dzień po.

Możliwość odebrania dwóch wolnych dni w pracy została wprowadzona w związku z epidemią Covid-19, i miała być zachętą dla tzw. “ozdrowieńców” do oddawania osocza, przydatnego w walce z koronawirusem. Co do zasady przepisy te miały wygasnąć po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Przed pandemią pracownikowi, który oddawał krew przysługiwał 1 dzień zwolnienia od pracy.

Obecnie Sejm zdecydował się na utrzymanie przepisów covidowych, i tak na podstawie zmienionego art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz.U. z  2021 r, poz. 1749) honorowemu dawcy będą przysługiwały dwa dni wolnego w pracy: w dniu donacji oraz w dniu następnym (dodatkowo zwolnienie od pracy przysługuje na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi).

Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej został uchwalony 26 stycznia przez Sejm  i przekazany do Senatu, który skierował go do Komisj Zdrowia.

Z treścią projektu można zapoznać się na stronie: https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1472.html