Główny Inspektorat Pracy w swoim stanowisku (GIP-GBI.0701.48.2021.2) wypowiedział się odnośnie przyznawania pracownikom dodatkowych wolnych dni na szczepienie przeciwko COVID-19, uznając je za jeden ze sposobów zachęcenia do szczepień przez pracodawców.

Bonus taki jest jak najbardziej dopuszczalny i  nie narusza przepisów o równym traktowaniu, gdyż zgodnie z art. 183a par. 1 k.p. zatrudnieni powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń zawodowych, ale za naruszenie zasady równego traktowania nie uważa się sytuacji, w której pracodawca udowodni, że kierował się w tym względzie obiektywnymi powodami. Takim powodem jest obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki – czyli na przykład ograniczenie zakażeń koronawirusem wśród pracowników poprzez przyjęcie szczepionki.