Zgodnie z Kodeksem pracy za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela należy pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę i pracującemu od poniedziałku do piątku udzielić dodatkowego dnia wolnego (art. 130 § 2 KP). W sytuacji, gdy u pracodawcy obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, to dodatkowy dzień wolny powinien zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypadło święto, a więc w tym przypadku do końca listopada 2023 r. Jeżeli natomiast u pracodawcy obowiązuje np. trzymiesięczny okres rozliczeniowy od października do grudnia to pracodawca powinien udzielić dnia wolnego w tym okresie.

Dzień ten powinien mieć w harmonogramie oznaczenie jak dzień wolny za sobotę (dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy) a nie jak dzień wolny za święto. W praktyce bowiem święto 11 listopada powoduje, że pracownicy nie mają wolnej soboty i to ją oddajemy, mimo, że potocznie mówi się, że jest to dzień wolny za święto.

Pracodawca, który nie dopełni obowiązku udzielenia pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w sobotę może zostać ukarany karą grzywny, maksymalnie do wysokości 30 000 złotych.