Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy zaległy urlop z poprzedniego roku kalendarzowego powinien zostać wykorzystany do końca 3-go kwartału kolejnego roku. Zatem dzisiaj, czyli 30 września jest ostatni dzień, żeby rozpocząć zaległy urlop nie narażając się na mandat za wykroczenie. Od lat Państwowa Inspekcja Pracy stoi bowiem na stanowisku, że nie dojdzie do popełnienia wykroczenia, jeśli urlop zaległy zostanie chociażby rozpoczęty pod koniec 3-go kwartału.

Jeśli pracownik i pracodawca nie dojdą do porozumienia w sprawie udzielenia zaległego urlopu, to dopuszcza się jednostronne wysłanie pracownika na urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody (por. wyrok SN z dnia 24 stycznia 2006 r., I PK 124/05). W takich przypadkach należy pamiętać, że po zmianach zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r. takie pismo pracodawcy nie powinno już trafić do akt osobowych do części B. Od 1 stycznia 2019 r. istnieje bowiem odrębna dokumentacja dotycząca ubiegania się i korzystania z urlopów wypoczynkowych i to do niej powinno trafić pismo pracodawcy zobowiązujące do wykorzystania urlopu zaległego.