Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

DARMOWY WEBINAR: Elektroniczne zawieranie umów o pracę i zlecenie – praktyczne wskazówki

WYDARZENIE BEZPŁATNE

WE WSPÓŁPRACY Z:


Kiedy?
21 listopada 2023 r., godziny: 14:30 – 15:30


Gdzie?
Wydarzenie w formie online


Program

  1. Co oznacza wymóg formy pisemnej dla umowy o pracę?
  2. Czy umowa o pracę może być podpisana podpisem elektronicznym?
  3. Czy możliwe jest podpisanie umowy o pracę w sposób hybrydowy – jedna strona w papierze a druga elektronicznie?
  4. Co należy przechowywać w e-teczce w przypadku umowy podpisywanej hybrydowo?
  5. Czy mniejsze wymagania formalne dotyczą umów zlecenia i umów o świadczenie usług?
  6. Czy można wdrożyć pracę zdalną przy wykorzystaniu platformy podpisowej bez użycia ani jednej kartki papieru?
  7. W jaki sposób rozwiązania elektronicznego obiegu dokumentacji mogą usprawnić proces digitalizacji?
  8. Czy digitalizacja obiegu dokumentów pracowniczych oznacza oszczędności finansowe?
  9. Kiedy warto skorzystać z podpisów krótkoterminowych i jaki jest ich koszt?
  10. W jakich sytuacjach można wykorzystać w procesach kadrowych pieczęć elektroniczną?

PROWADZĄCY:

Anna Jankowska – wspiera i realizuje projekty elektronizacji i automatyzacji w HR, przy jednoczesnej dużej uwadze na zgodność wdrażanych rozwiązań z przepisami i wyjściu naprzeciw potrzeb biznesowych organizacji. Współautorka książek „Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa pracy, IT i RODO”; „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach. 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów”. Posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami IT, związanymi z produkcją oprogramowania oraz wdrażaniem systemów klasy CMS, CRM i ERP. Dostarczała rozwiązania dla działów HR. Przeprowadziła kilkadziesiąt projektów związanych z wdrożeniami oprogramowania oraz zarządzeniem zmianami organizacyjnymi.Prowadzi projekty z zakresu doboru systemów oraz audytów systemów do elektronizacji dokumentacji pracowniczej. Była współzałożycielką IntraSoft24, gdzie prze 8 lat współtworzyła program do planowania i rozliczania czasu pracy PlanQ. Pracowała przez 7 lat w IntraworQ, firmie dostarczającej system do zarządzania czasem pracy oraz elektronizacji dokumentacji pracowniczej, gdzie na przestrzeni lat odpowiadała za rozwój produktów. Jest absolwentką WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału ZIF Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Antoni Wędzikowski – Chief Revenue Officer i współtwórca Pergaminu. Prelegent wielu konferencji o tematyce związanej z legaltech i nowymi technologiami. Przedsiębiorca, prawnik, specjalista i pasjonat marketingu z wieloletnim doświadczeniem w pracy w przestrzeni cyfrowej. Jest współtwórcą platformy Pergamin, która obsługuje cały cykl życia umów i innych dokumentów oraz minimalizuje zaangażowanie pracowników wkładane w każdy etap pracy z umową.

Łukasz Prasołek – w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Współzałożyciel specjalistycznego wydawnictwa internetowego HR-Ebook poświęconego problematyce prawa pracy, podatków oraz ubezpieczeń społecznych i RODO.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.