Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Korygowanie listy płac


Kiedy?
17 października 2023 r., godziny: 09:00 – 14:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Przyczyny korekty listy płac – omówienie zasad postępowania pracodawcy w przypadku:

 • Nieobecności w pracy:
  • Nieobecność nieusprawiedliwiona niepłatna – nadpłacone wynagrodzenie
  • Nieobecność w pracy w powodu choroby – brak wpływu/korekta zwolnienia lekarskiego
  • Nieobecność inna – informacja wpływa do pracodawcy po sporządzeniu i wypłacie listy płac
  • Brak pełnych i poprawnych informacji o czasie pracy i innych zdarzeniach mających wpływ na wysokość wynagrodzenia
  • Uznanie zdarzenia za wypadek w pracy po sporządzeniu i wypłacie listy płac
 • Braku informacji o świadczeniach nieodpłatnych otrzymanych generujących przychód
 • Nadpłacie i niedopłacie wynagrodzenia
 • Nadpłacie i niedopłacie zasiłku
 • Rezygnacji z PPK
 • Autozapisu do PPK
 • Rozwiązanie stosunku pracy.

Kontrola ZUS – najczęściej kontrolowane zagadnienia i korekty listy płac wynikające z kontroli ZUS

 • Świadczenia z ZFŚS
 • Świadczenia związane z pracą zdalną
 • Ryczałty i ekwiwalenty
 • Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

Nadpłata składek ZUS i korekta listy płac

 • Korekta listy płac w przypadku choroby
 • Korekta związana z pracownikami przebywającymi na urlopach: macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych otrzymujących świadczenia nieodpłatne generujące przychód, od których zostały pobrane składki

Niedopłata składek ZUS i korekta listy płac

 • Wieloetatowiec – aspekty praktyczne pracy u kilku pracodawców
 • Oświadczenie o przekroczeniu podstawy wymiaru a odpowiedzialność wobec zaległości płatnika wobec ZUS
 • Nieuzględnienie przychodu oskładkowanego w podstawie wymiaru składek

Niewłaściwy schemat podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu

 • Umowa o dzieło zakwalifikowana jako umowa zlecenia
 • Umowa zlecenia uznana za umowę o pracę
 • Zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom społecznym zleceniobiorcy

Uznanie zdarzenia za wypadek w pracy

Rozliczenie nadpłaty zaliczki

 • Umowa o pracę (pracownik, były pracownik)
 • Umowa zlecenie.

Kontrola podatkowa – procedura korekty

Terminy przedawnienia składek i zaliczki na podatek

Przywrócenie do pracy i jego konsekwencje dla listy płac.

Kontrola US – najczęściej kontrolowane zagadnienia i korekty listy płac wynikające z protokołu

PROWADZĄCA:

Monika Cieślak – prawniczka z ogromnym doświadczeniem praktycznym. Jako szefowa działu personalnego od 25 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac, działalnością socjalną i optymalizacją kosztów zatrudnienia. Autorka i współautorka kilkuset publikacji, w tym książkowych, współautorka książki: „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z – kompleksowy poradnik dla pracodawcy”.

CENA:

480,00 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby