Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Nowe przepisy dotyczące kontroli na obecność alkoholu – obowiązki po stronie zatrudniającego

27 września | 09:30 11:30Kiedy?
27 września 2021 r., godziny: 09:30 – 11:30


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

 1. Z jakiego powodu będzie mogła zostać przeprowadzona kontrola trzeźwości?
 2. Czy można będzie kontrolować pracownika także wtedy, gdy będzie ryzyko, że może on pracować pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu?
 3. Skąd pracodawca będzie wiedział na obecność jakich substancji może testować pracownika?
 4. Jakimi metodami będzie mogła być przeprowadzona kontrola obecności zabronionych substancji w organizmie pracownika? Jakie urządzenia trzeba będzie w tym celu posiadać?
 5. Czy trzeba będzie wprowadzić nowe postanowienia do obowiązujących wewnętrznych aktów prawnych i w jakim zakresie?
 6. Czy trzeba będzie zmienić postanowienia o stosowanych karach porządkowych? Jakie będą konsekwencje niezaktualizowania regulaminu pracy?
 7. Czy trzeba będzie w specjalny sposób informować pracowników o zasadach kontroli obecności zabronionych substancji w organizmie? Jaka będzie forma tej informacji?
 8. Czy przy rozpoczęciu procedury badania obecności zabronionych substancji w organizmie trzeba będzie przekazywać pracownikowi jeszcze jakieś informacje?
 9. Jakie dokumenty będzie musiała podsiadać osoba przetwarzająca dane o obecności zabronionych substancji w organizmie pracownika? Czy będzie to dotyczyło tylko osób przeprowadzających badanie?
 10. Czy pracownik działu kadr albo kierownik danego pracownika będzie musiał otrzymać dodatkowe upoważnienie?
 11. Co mają wskazywać urządzenia kontrole, żeby można było wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracownika?
 12. W jakich sytuacjach kontroli obecności zabronionych substancji w organizmie pracownika będzie dokonywał organ uprawniony do kontroli porządku publicznego?
 13. Jak będzie się dokumentowało dokonanie kontroli i jak trzeba będzie postępować z dowodami w sprawie?
 14. W jakich przypadkach będzie możliwe badanie krwi lub moczu?
 15. Ile czasu będą przechowywane dokumenty dotyczące kontroli? W jakim miejscu akt osobowych? Po jakim czasie będą musiały zostać usunięte? Jak będzie się ustalało ten termin?
 16. Czy zmienią się zasady nakładania kar porządkowych w związku z obecnością zabronionych substancji w organizmie pracownika?
 17. Jak będzie traktowany okres niewykonywania pracy w związku z kontrolą obecności zabronionych substancji w organizmie pracownika? W jakich przypadkach nie będzie zachowane prawo do wynagrodzenia?
 18. Jakie przepisy będą miały zastosowanie do badania obecności zabronionych substancji w organizmie pracownika, jeżeli konkretna kontrola rozpocznie się w starym, a zakończy w nowym stanie prawnym (po wejściu w życie nowych przepisów Kodeksu pracy)?
 19. Jak będzie się przeprowadzało kontrolę obecności zabronionych substancji w organizmie zleceniobiorców czy innych osób współpracujących z danym przedsiębiorcą na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym B2B?
 20. Czy kontrola zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych będzie wymagała tworzenia dodatkowych dokumentów i dodatkowych zbiorów do ich przechowywania?

WYKŁADOWCA:

Monika Frączek – prawnik, specjalista prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką artykułów i poradników (w tym książkowych) z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy.

 • 200,00 zł netto (246,00 zł z VAT) za udział 1 osoby w webinarze