Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Potrącenia z wynagrodzeń dla praktyków – istotne zmiany w 2023 roku

18 maja | 10:00 15:00


Kiedy?
18 maja 2023 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych

 • Przepisy regulujące kwestie dokonywania potrąceń.
 • Informacje jakie pracodawca zobowiązany jest przekazać organom egzekucyjnym
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika, który posiada zajęcie
 • Postępowanie w przypadku zbiegu egzekucji kilku komorników
 • Nowe uprawnienia komorników
 • Postępowanie w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej
 • Postępowanie w przypadku alimentów na podstawie tytułu wykonawczego przedstawionego przez wierzyciela
 • Kara pieniężna za niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych
 • Jak dokonać potraceń dla uczestnika PPK

Tytuły oraz hierarchia dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę

 • Rodzaje i kolejność potrąceń
 • Potrącenia alimentacyjne bez udziału komornika
 • Zajęcie diet z tytułu podróży służbowej pracownika na należności alimentacyjne
 • Udzielanie porządkowej kary pieniężnej a wpływ na potrącenia z wynagrodzeń

Kryteria determinujące wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika

 • Dopuszczalna kwota potrącenia względem uzyskanego wynagrodzenia za pracę w 2023 r.
 • Kwota wolna od potrąceń w 2023 r.
 • Kwota wolna od potrąceń niewymagających zgody pracownika
 • Kwota wolna od potrąceń dobrowolnych
 • Uproszczony schemat czynności w zakresie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
 • Świadczenia podlegające potrąceniu na rzecz należności alimentacyjnych do pełnej wysokości

Sposób obliczania dopuszczalnej kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Zasady obowiązujące podczas obliczania kwoty wolnej od potrąceń

 • Wysokość kwoty wolnej od potrąceń
 • Kwota wolna od potrąceń w razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Kwota wolna od potrąceń w pierwszym miesiącu kolejnego roku, przy przesunięciu terminu wypłat

Obliczanie kwoty potrącenia krok po kroku – checklista

Praktyczne problemy związane z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzenia

 • Jak ma postąpić  pracodawca w przypadku więcej niż jednego zajęcia tego samego wynagrodzenia?
 • Dokonywanie  potrącenia na poczet egzekucji alimentacyjnej z kilku wypłat dokonanych w różnych dniach tego samego miesiąca
 • Co to jest zbieg potrąceń obligatoryjnych z dobrowolnymi?
 • Czy możliwa jest egzekucja z ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?
 • Potrącenia ze świadczenia urlopowego nauczyciela
 • Udzielanie zgody na potrącenia rat pożyczki z ZFŚS w treści umowy o pożyczkę
 • Obliczenia i potrącenia składki związkowej

Potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy

 • Ogólne zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy
 • Prawidłowe dokonanie ustalenia kwoty potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
 • Prawidłowe ustalenie  podstawy  obliczenia kwoty wolnej od potrąceń

Dokonywanie potrąceń dobrowolnych z wynagrodzenia za pracę w praktyce

 • Kwoty wolne od potrąceń a rodzaj potrącenia
 • Zgoda pracownika na dobrowolne potrącenie
 • Potrącenia składek związkowych, rat pożyczek ZFŚS i PKZP, ubezpieczenia grupowego itp.
 • Potrącenia rat pożyczek zaciągniętych w bankach
 • Czym jest nadpłata wynagrodzenia i czy jest możliwość dokonania potrącenia?
 • Zbieg potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych

Dokonywanie potrąceń z zasiłków chorobowych  w 2023 r

 • Przepisy regulujące możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
 • Kwota, od której ustalana jest kwota potrącenia
 • Limity potrąceń
 • Nowa kwota wolna od potrąceń
 • Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku wypłaty zasiłku za część miesiąca
 • Dobrowolne potrącenia  z zasiłków
 • Potrącenia  z zasiłków w przypadku zbiegu potrąceń  obowiązkowych i dobrowolnych
 • Potrącenia  z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu
 • Jakie są różnice między egzekucją z wynagrodzenia i zasiłku?

Odpowiedzialność za uchybienie obowiązkowi dokonywania potrąceń sum egzekwowanych

WYKŁADOWCA

Iwona NOWAK – PRZYBYLSKA – od 28 lat główna księgowa, właścicielka Kancelarii Finansowo-Księgowej. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach: Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej. Od 25 lat trenerka grup szkoleniowych z zakresu księgowości, rachunkowości finansów, ZFŚS, naliczania płac.

Cena:

 • 480,00 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby