Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Praca zdalna na podstawie nowych przepisów Kodeksu pracy. RODO a praca zdalna

18 lipca 2022 | 10:00 15:00


Kiedy?
18 lipca 2022 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

 • Na jakich zasadach u danego pracodawcy będzie mogła być wykonywana praca zdalna? Na czym będzie polegało uzgodnienie pracy zdalnej?
 • W jakich sytuacjach pracownik będzie składał co do zasady wiążący wniosek o pracę zdalną?
 • Jakie obowiązki będzie miał pracodawca wobec pracującego zdalnie?
 • Jakie będą zasady zwrotu kosztów pracy zdalnej? Jakie koszty będą obowiązkowe do zwrotu, a jakie będą podlegały negocjacjom?
 • Czy pracodawca będzie mógł nakazać zakończenie pracy zdalnej? Czy pracownik będzie mógłzażądać powrotu do pracy stacjonarnej i na jakich zasadach?
 • Jakie dokumenty trzeba będzie tworzyć, gdy praca zdalna będzie standardowym elementem organizacji pracy u danego pracodawcy?
 • Na jakich zasadach będzie się wprowadzało porozumienie dotyczące pracy zdalnej albo regulamin pracy zdalnej?
 • W jakich sytuacjach będzie zawierane indywidualne porozumienie w sprawie pracy zdalnej?
 • Jakie postanowienia trzeba będzie, a jakie można będzie wprowadzić do porozumienia w sprawie pracy zdalnej albo do regulaminu pracy zdalnej?
 • Jakie będą zasady kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną? Jakie będą skutki, gdy pracodawca stwierdzi nieprawidłowości?
 • Za jakie nieprawidłowości i w jakim trybie pracodawca będzie mógł „odebrać” pracownikowi pracę zdalną?
 • Jakie będą odrębności w zakresie bhp przy wykonywaniu pracy zdalnej?
 • Na czym będzie polegała praca zdalna okazjonalna, jakie będą jej zalety i na jakich zasadach pracownicy będą mogli z niej korzystać?

Praca zdalna a RODO

 • Monitorowanie stacji roboczej w czasie pracy zdalnej a wymogi RODO;
 • Narzędzia do komunikacji zdalnej a ochrona danych osobowych;
 • Przygotowanie stanowiska pracy;
 • Bezpieczeństwo przechowywania danych;
 • Zarządzanie dostępem do danych w realiach pracy zdalnej;
 • Przechowywanie dokumentów tradycyjnych;
 • Praca zdalna na sprzęcie pracownika;
 • Dokumentacja ochrony danych (przykładowe procedury dotyczące pracy zdalnej);
 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka w ramach pracy zdalnej.

WYKŁADOWCY:

Monika Frączek – prawniczka, specjalistka prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką artykułów i poradników (w tym książkowych) z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy.

Mirosław Gumularz – studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ (organizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie) oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, ochrony konsumentów czy nowych technologii. Posiada certyfikaty International Legal English Certificate–Cambridge (ILEC) oraz Test of Legal English Skills (TOLES Higher). Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Obecnie członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Cena:

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) za udział w szkoleniu 1 osoby