Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Prawo pracy – bieżące problemy i wątpliwości

19 maja 2021 | 10:00 15:00

Stosowanie przepisów prawa pracy ciągle budzi w praktyce dużo wątpliwości, nawet w obszarach, które od dłuższego czasu nie ulegają zmianom. Wynika to z nieprecyzyjnych przepisów oraz w konsekwencji wielu stanowisk urzędowych, czy też wyroków interpretujących poszczególne instytucje. Tym więcej wątpliwości powstaje w sytuacji następujących po sobie zmian. Nasze szkolenie postara się uporządkować zmiany, które zaszły w prawie pracy w ciągu ostatnich miesięcy w zakresie badan profilaktycznych, urlopów zaległych, monitoringu, zatrudniania na zastępstwo, zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego i innych istotnych, bieżących kwestii pracowniczych.


Kiedy?
19 maja 2021 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Problematyka badań profilaktycznych pracowników w czasie epidemii Covid-19 i po jej zakończeniu oraz inne obowiązki związane z bhp w tym okresie

 • Czy na wszystkie badania profilaktyczne wypisuje się takie same skierowania?
 • Czy można skierować na badanie profilaktyczne elektronicznie? (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 • Jakie dane powinny być zawarte w skierowaniu, a jakich nie wolno podawać?
 • Czy należy w skierowaniu na badania informować o niepełnosprawności pracownika (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 • Jak długo jest ważne skierowanie na badania profilaktyczne?
 • Jak zbierać dokumenty związane z badaniami lekarskimi przechowywane w aktach osobowych (kopie czy oryginały – stanowisko Ministerstwa Pracy)?
 • Na jakich zasadach odbywają się badania profilaktyczne w trakcie epidemii Covid-19? Kiedy można przyjąć orzeczenie lekarskie od innego lekarza? Czy badanie wstępne i kontrolne może się odbyć w trakcie e-wizyty?(stanowiska MZ i PIP)
 • Czy można w czasie epidemii Covid-19 kierować na badania okresowe  i jakie się z tym wiążą ryzyka? (stanowisko Ministerstwa Pracy odnośnie braku orzeczenia o zdolności do pracy oraz stanowiska PIP i ekspertów BHP)
 • Jaki jest termin na wykonanie badań po epidemii Covid-19? Z jakim dniem wypisać skierowanie na badania po epidemii? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • W jaki sposób poinformować pracowników, że mają się stawić po skierowanie na badania profilaktyczne? (stanowisko UODO)
 • Jakie są zasady przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników prowadzących pojazdy dla celów służbowych? (stanowisko PIP)
 • Jak się przeprowadza szkolenia bhp w okresie epidemii Covid-19; jaki rodzaj szkoleń jest zawieszony?
 • Jakie obowiązki związane z bhp pracowników w trakcie epidemii Covid-19 sprawdza PIP i jakie sankcje może zastosować? (stanowisko PIP)
 • Czy PIP może nakazać aktualizację oceny ryzyka zawodowego pod kątem zagrożenia Covid-19? Czy każdy pracodawca musi aktualizować ocenę ryzyka zawodowego? (stanowisko Ministerstwa Zdrowia)

Problematyka szczepień przeciwko Covid-19:

 • Czy można pytać pracowników czy się zaszczepili oraz czy mają zamiar się zaszczepić i kiedy?
 • Jakie są zasady zwalniania pracowników na szczepienia (stanowisko Ministerstwa Pracy)?
 • Na jakich zasadach pracownicy będą odbywali szczepienia u danego pracodawcy i jakie obowiązki związane z przetwarzaniem danych będzie miał pracodawca?
 • Czy można przyznawać bonusy dla zaszczepionych?

Udzielanie urlopu zaległego zgodnie z przepisami i wykładnią PIP

 • Jak się udziela urlopu zaległego w okresie epidemii Covid-19 i czym się to różni od wcześniejszych zasad udzielania urlopu zaległego?
 • Czy urlopu zaległego na podstawie ustawy Tarcza antykryzysowa trzeba udzielić do 30 września br.? (stanowisko PIP),
 • Czy można przesunąć termin wykorzystania urlopu zaległego?

Odbywanie kwarantanny i izolacji domowej, a możliwość wykonywania pracy i korzystania z urlopu wypoczynkowego

 • Czy można korzystać z urlopu wypoczynkowego w takcie kwarantanny albo izolacji domowej? (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 • Na jakich zasadach świadczy się pracę zdalną w trakcie kwarantanny albo izolacji?
 • Czy do okresu 30 dni niezdolności do pracy z powodu Covid-19 wlicza się okres kwarantanny albo izolacji? (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 • Czy okres kwarantanny albo izolacji wpisuje się w świadectwie pracy?
 • Czy pracownik musi informować pracodawcę, że przebywa na kwarantannie albo w izolacji? (stanowisko PIP)

Problematyka zatrudnienia na zastępstwo

 • Czy można czy jednak nie można wpisać w umowie na zastępstwo imienia i nazwiska osoby zastępowanej? (różne stanowiska Ministerstwa pracy oraz UODO),
 • Czy można zatrudnić na zastępstwo za osobę przeniesioną do innego działu?
 • Czy można zatrudnić zastępcę na zastępstwo pracownika, który już kogoś zastępuje? Na jakich zasadach rozwiązuje się umowa gdy jedna z zastępowanych osób wróci do pracy?
 • Czy można nadal zatrudniać zastępcę, jeżeli pracownik zastępowany połączył urlop rodzicielski z pracą na część etatu?
 • Czy można zatrudnić na zastępstwo jeżeli pracownik zastępowany obniżył wymiar etatu w okresie uprawnienia do korzystania z urlopu wychowawczego?
 • Czy zastępcy można powierzyć wykonywanie pracy innego rodzaju? (stanowisko PIP)
 • Kiedy dokładnie rozwiązuje się umowa na zastępstwo?
 • Czy koniec zatrudnienia na zastępstwo może być określony datą?
 • Czy jest ryzykowne, jeżeli jedna osoba pracuje na zastępstwo za kolejne nieobecne osoby u danego pracodawcy?

Problematyka stosowania monitoringu wobec pracowników

 • Jakie obowiązki informacyjne trzeba spełnić wobec pracownika w związku z monitoringiem?
 • Czy trzeba tworzyć dodatkowe dokumenty związane z monitoringiem, czy wystarczy postanowienie w Regulaminie pracy?
 • Jakie rodzaje monitoringu może w praktyce stosować pracodawca?
 • Czy wszystkie rodzaje monitoringu służą do tego samego? Jakie są różnice?
 • W jakich przypadkach nie można stosować monitoringu wizyjnego?
 • Czy UODO ma szczególne wymagania dotyczące stosowanych u pracodawcy monitoringów?
 • Czy można monitorować pracownika pracującego zdalnie?
 • Czy w trakcie pracy zdalnej pojawiła się nowa forma monitoringu? (stanowisko UODO co do monitoringu logowania się pracownika w systemie teleinformatycznym)
 • Jak prawidłowo wprowadzić postanowienia dotyczące monitoringu GPS?
 • Czy stosowanie tachografów cyfrowych oznacza monitoring? (stanowisko UODO)
 • Na jakich zasadach można przeprowadzać kontrole pracowników, w tym kontrolę trzeźwości (stanowisko UODO oraz PIP oraz inne opinie)

Problematyka procedur stosowanych u danego pracodawcy

 • Czy trzeba mieć procedurę antymobbingową? Czy trzeba mieć zespół antymobbingowy? Czy trzeba szczególnie szkolić pracowników będących np. członkami zespołu antymobingowego – (wykładnia PIP w tym zakresie)
 • Czy trzeba mieć procedurę antydyskryminacyjną? (zalecenia RPO w tym zakresie)
 • Czy trzeba będzie mieć specjalną procedurę dla sygnalistów?

Szczególne uprawnienia pracownika niepełnosprawnego

 • Jakie są zasady pozyskiwania danej o niepełnosprawności pracownika? Czy trzeba pobierać oświadczenie pracownika o zgodzie na przetwarzanie tej danej osobowej? (stanowisko UODO)
 • Czy można skopiować do akt osobowych orzeczenie o niepełnosprawności? (stanowisko UODO)
 • Na jakich zasada pracownik nabywa dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności i jak się go udziela? W jakich przypadkach ten urlop może być ustalony proporcjonalnie?
 • Czy trzeba oddzielenie rozliczać urlop wypoczynkowy z tytułu niepełnosprawności, a oddzielnie z Kodeksu pracy?
 • Czy pracownik tymczasowy też ma prawo do urlopu wypoczynkowego z tytułu niepełnosprawności i jak mu się go udziela?
 • Czy zwolnienie na badania specjalistyczne, które przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu dotyczy tylko badań związanych z niepełnosprawnością?
 • Jak wyliczyć wymiar czasu pracy pracownikowi niepełnosprawnemu?
 • Jaki jest okres rozliczeniowy czasu pracy pracownika niepełnosprawnego?
 • Jak powinno być sformułowane zaświadczenie lekarskie dotyczące czasu pracy pracownika niepełnosprawnego?
 • Czy pracownikowi niepełnosprawnemu tez przysługują tzw. „długie weekendy” np. na Boże Ciało i na jakich zasadach?
 • Na jakich zasadach pracownik niepełnosprawny może odpracować wyjście w celach prywatnych?

WYKŁADOWCA:

Monika Frączek – prawnik, specjalista prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką artykułów i poradników (w tym książkowych) z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy.

Cena:

350,00 zł netto (430,50 zł z VAT) za udział w szkoleniu 1 osoby