Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Prawo pracy dla HR Business Partner

4 października | 09:00 5 października | 14:00

HR BUSINESS PARTER musi mieć wiedzę nie tylko z hr-ową oraz biznesową, ale musi się także dobrze poruszać w obszarze przepisów prawa pracy, gdyż w wielu procesach prowadzonych przez HR BP nie da się od nich uciec.

Nie sposób połączyć potrzeb biznesu z kadrowymi, jeśli HR BP nie będzie znał podstawowych zasad organizacji czasu pracy, czy wpływu składników płacowych na koszty pracodawcy i naliczanie innych elementów wynagrodzeń. Często są niewielkie różnice pomiędzy premią, nagrodą, bonusem a premią uznaniową, a wiele zmienia w praktyce już to, czy będą to składniki miesięczne czy kwartalne.

W przypadku zatrudniania i zwalniania pracowników z kolei przyda się dobre wsparcie dla managerów przy wyborze optymalnej formy zatrudnienia, czy przy zakończeniu współpracy przy analizie przyczyn wypowiedzenia i pomocy w zebraniu odpowiedniego materiału dowodowego uzasadniającego rozwiązanie umowy o pracę.

HR BP uczestniczy też w procesach podwyżkowych, nakładaniu kar porządkowych, czy działania mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi, a tu nie da się także uciec od przepisów prawa pracy.

W związku z powyższym zapraszamy na 2-dniowy przegląd prawa pracy dedykowany HR BP.


Kiedy?
4-5 października 2021 r., godziny: 09:00 – 14:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Dzień I – zatrudnianie, zwalnianie oraz odpowiedzialność pracownicza

Podstawy prawne zatrudnienia

 • Jakie są różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi?
 • Czym się różni dzieło od zlecenia?
 • Jakim rodzajem umowy jest kontrakt managerski?
 • Jakich elementów unikać w treści umowo o współpracy z samozatrudnionym (B2B)?
 • Kiedy zatrudniając pracownika musimy zgłosić schemat podatkowy i co do są MDR?
 • Jakie są konstrukcyjne cechy stosunku pracy?
 • Co sąd pracy bada ustalając istnienie stosunku pracy?

Umowy o pracę – zasady zatrudniania

 • Ile można zawrzeć z pracownikiem umów na okres próbny?
 • Czy przerwa w zatrudnieniu u pracodawcy pozwala na ponowne zawarcie umowy na okres próbny?
 • Jakie są limity zatrudnienia na czas określony?
 • Jak liczymy 33 miesiące zatrudnienia na czas określony?
 • Czym się różni umowa na czas określony od umowy na czas nieokreślony?
 • W jaki sposób zawierać umowę na zastępstwo innego pracownika?

Odpowiedzialność pracownicza

 • Czym się różni odpowiedzialność porządkowa od materialnej?
 • W jakich przypadkach można na pracownika nałożyć karę pieniężną?
 • Czy HR Business Partner może nakładać kary porządkowe?
 • Kiedy dochodzi do zatarcia kary porządkowej?
 • Jak wina pracownika wpływa na zakres odpowiedzialności materialnej?
 • Za jakie aspekty z zakresu bhp odpowiadają managerowie a nie dział bhp?

Zwalnianie pracowników

 • Czym się różni zwolnienie za porozumieniem stron od wypowiedzenia?
 • Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie pracownikowi?
 • Jak się liczy okresy wypowiedzenie różnych umów o pracę?
 • Kiedy w wypowiedzeniu jest potrzebna przyczyna?
 • Kiedy możliwe jest zwolnienie dyscyplinarne pracownika?
 • W jakich sytuacjach nie można wręczyć wypowiedzenie umowy pracownikowi?

Mobbing i dyskryminacja – zasady przeciwdziałania

 • Czym różni się dyskryminacja od mobbingu?
 • Jak właściwie różnicować wynagrodzenia, aby nie dochodziło do dyskryminacji?
 • Na czym może polegać dyskryminacja w rekrutacji i przy zwalnianiu pracowników?
 • Jak przeciwdziałać mobbingowi w organizacji?
 • Jakie działania powinien podjąć HR Business Partner słysząc pogłoski o mobbingu?
 • Jakie ryzyka dla pracodawcy niesie mobbing i dyskryminacja?

II dzień – Przepisy wewnątrzzakładowe, czas pracy, wynagrodzenia i urlopy

Źródła prawa wewnętrznego

 • Jakie regulaminy muszą być konsultowane z przedstawicielami załogi?
 • Jaki jest proces wyboru przedstawicieli załogi?
 • Czy regulamin premiowania jest częścią regulaminu wynagradzania?
 • Czy regulamin wynagradzania może składać się z kilku dokumentów?
 • Czy prezentacja w PowerPoint na temat premii rocznych może być uznana za regulamin?
 • Jakie są zasady dokonywania zmian w regulaminie pracy i wynagradzania?
 • Czy obniżenie odpisów na ZFŚS wymaga zmiany regulaminu wynagradzania?

Rodzaje składników wynagrodzenia

 • Jakie są obligatoryjne a jakie fakultatywne składniki wynagrodzenia?
 • Czym różni się premia od nagrody w praktyce?
 • Jak okres wypłaty – miesięczny, kwartalny i roczny wpływa na wliczanie danej premii do podstaw obliczania innych składników wynagrodzenia?
 • Czy premii można nie wypłacać pracownikom przebywającym w okresie wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Jak rozlicza się wynagrodzenie w okresie zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy?
 • Jakie składniki uwzględnia się obliczając wynagrodzenie za nadgodziny, za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Czas pracy – ryzyka dla pracodawcy

 • Jakie są główne różnice pomiędzy systemami czasu pracy podstawowym, równoważnym oraz zadaniowym?
 • Na czym polega indywidualny rozkład czasu pracy?
 • Jakie są zasady polecania i dokumentowania pracy w nadgodzinach?
 • Jakie dokumenty z obszaru czasu pracy powinny trafiać do działu HR, a jakie mogą być przechowywane w komórkach organizacyjnych?
 • Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy?
 • Jakie naruszenia przepisów o czasie pracy są wykroczeniem i komu grozi mandat z tego tytułu w razie kontroli PIP?

Urlopy – prawa pracownika a obowiązki pracodawcy

 • Kiedy pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu?
 • W jaki sposób się zaokrągla urlopy?
 • Kiedy przełożony może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu?
 • Kiedy pracodawca musi udzielić urlopy pracownikowi?
 • Czy należy udzielać jednej części urlopu wynoszącej 14 dni?
 • Czy urlop wypoczynkowy się przedawnia?

WYKŁADOWCA:

Łukasz Prasołek – Prawnik, ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac, a także ogólnopolskich konferencjach kadrowo-płacowych.

Cena za 2 dni szkolenia:

 • 700,00 zł netto (861,00 zł z VAT) za udział 1 osoby w dwóch dniach szkoleniowych