Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Prawo pracy dla HR Business Partner – dla zaawansowanych

Opis szkolenia:

HR BUSINESS PARTNER musi mieć wiedzę nie tylko z hr-ową oraz biznesową, ale musi się także dobrze poruszać w obszarze przepisów prawa pracy, gdyż w wielu procesach prowadzonych przez HR BP nie da się od nich uciec.

HR Business Partner uczestniczy w procesach zatrudnienia pracowników, stąd musi na bieżąco śledzić stanowiska resortów i wyroki sądów w obszarze prawa pracy, a także najnowsze trendy rynkowe, między innymi dotyczące elektronicznego podpisywania umów. Dodatkowo powinien być na bieżąco w tematyce nowych urlopów i absencji pracowniczych oraz ich dokumentowania, gdyż często pytania managerów będą dotyczyły tych właśnie tematów.

Częścią pracy HR BP są niewdzięczne obowiązki związane z dyscyplinowaniem i zwalnianiem pracowników, i tu konieczna jest wiedza na temat orzecznictwa Sądu Najwyższego dotycząca wypowiedzeń i zwalniania pracowników, które to orzecznictwo uzupełnia dość ogólne w tym zakresie przepisy prawa pracy.

Mając powyższe na uwadze zapraszamy na dwudniowe szkolenie dla zaawansowanych, które przybliży wszystkie ujęte w programie kwestie.


Kiedy?
21-22 maja 2024 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

PIERWSZY DZIEŃ

Problematyczne kwestie związane z zatrudnieniem, w tym:
 • Wybór podstawy zatrudnienia – konieczność śledzenia prac nad projektem tzw. dyrektywy o pracy platformowej
Pozyskiwanie danych od kandydatów do pracy i nowych pracowników, w tym:
 • Czy dane są pozyskiwanie w odpowiednim momencie? Kiedy wypełnia się kwestionariusz od kandydata do pracy, a kiedy od pracownika?
 • Jakich danych nie pozyskuje się od kandydatów do pracy? (zestaw stanowisk)
 • Jakie dane można pozyskiwać od pracowników? (zestaw stanowisk)
 • Jak potwierdzać dane? Czy każdy dokument potwierdzający dane można kopiować?
Wymagane, fakultatywne i zabronione postanowienia w umowach o pracę, w tym:
 • Jakie sformułowania muszą, a jakie mogą być zawarte w umowę na okres próbny, na zastępstwo? (stanowiska GIP i UODO)
Zasady podpisywania umów, w tym:
 • Jakich podpisów się nie wykorzystuje do zawierania umów?
 • Jak się umieszcza elektroniczne umowy w papierowych, a jak w elektronicznych aktach osobowych?
 • Czy pracodawca może podpisać umowę w inny sposób, a pracownik w inny?
Problemy wynikające z ograniczeń w zawieraniu umów ma okres próbny i czas określony, w tym:
 • Jak stanowisko GIP ułatwiło zawieranie umów na okres próbny?
 • Czy i kiedy nadal trzeba korzystać z przepisów, które wprowadziły limitu umów na czas określony? Kiedy istnieje konieczność sprawdzenia „starych akt” w celu poprawnego ustalenia limitu?
 • Jakie są zasady „przedłużania” umów terminowych? Na jaki ewentualny spór z pracownikiem trzeba się przygotować i w jaki sposób?
Zatrudnianie do pracy zdalnej, w tym:
 • W którym momencie zatrudnienia najlepiej przejść na pracę zdalną?
 • Jak się mają przepisy o uprawnionych do pracy zdalnej na podstawie Kodeksu pracy do postanowień Regulaminu pracy zdalnej (Porozumienia w sprawie pracy zdalnej)
 • Jakie problemy wiążą się z: przemieszczaniem się z biura do domu i powrotem w trakcie pracy zdalnej oraz kontrolą pracownika w trakcie pracy zdalnej?
 • Jakie problemy stwarza w praktyce praca zdalna okazjonalna?
Problematyczne kwestie związane z czasem pracy pracowników, w tym:
 • Jakie postanowienia w kwestii czasu pracy powinny być wprowadzone w regulaminie pracy danej organizacji? Jakie błędy w tym zakresie wyłapuje PIP?
 • Jakich błędów w tworzeniu i poprawianiu harmonogramów czasu pracy należy unikać?
 • Jakie limity pracy nadliczbowej trzeba zachowywać? Jak poprawnie udzielać przerw zgodnie z wykładnią GIP?
 • Jakie są skutki zaakceptowania wniosku o elastyczną organizację pracy oraz o zmianę wymiaru etatu?
 • Jak poprawnie udzielać czasu wolnego i dnia wolnego?
 • Czym się różni praca w zadaniowym czasie pracy od pracy w innych systemach?
 • Jak poprawnie rozliczyć czas podróży służbowej, w tym w ruchomym i zadaniowym czasie pracy?
 • Jak rozliczyć czas szkoleń?
 • Jakie problemy wiążą się ze stosowaniem dyżurów?
 • Jakie dokumenty muszą być zebrane w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy, a jakich nie należy tam umieszczać?
Problematyczne kwestie dotyczące urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy, w tym z tytułu uprawnień rodzicielskich, w szczególności:
 • Jak poprawnie ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego w razie równoległego zatrudnienia oraz urlopu uzupełniającego w razie kilku umów w danym roku kalendarzowym?
 • Czy trzeba wyrównywać wymiar urlopu wypoczynkowego wstecz, gdy pracownik doniesie np. dyplom ukończenia studiów z opóźnieniem?
 • Jak poprawnie wysłać na urlop zaległy?
 • Czy można udzielić urlopu po długotrwałej chorobie? Czy to się wiąże z jakimś ryzykiem? (wspólne stanowisko MRiPS oraz GIP)
 • Jak poprawnie kierownik powinien udzielać zwolnień od pracy?
 • Na jakich zasadach rodzice mogą korzystać z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich? (najważniejsze wyroki oraz stanowiska)

DRUGI DZIEŃ

Odpowiedzialność pracowników materialna i porządkowa, w tym za brak trzeźwości:
 • Czy karać karą porządkową czy od razu zwolnić? A może i karać i zwolnić?
 • Czy niezdolność do pracy chroni przed karą porządkową?
 • Jak błędne karanie może utrudnić pracę działu kadr?
 • Jak poradzić sobie z zakazem zatrudniania pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, gdy pracodawca nie prowadzi samodzielnej kontroli? Jak poprawnie rozliczyć czas pracy i zabezpieczyć dane?
 • Jak poprawnie powinno być powierzane mienie? Jak nie wolno zabezpieczać interesu pracodawcy?
 • Jaka powinna być procedura RODO w razie kradzieży laptopa, na którym świadczona była praca?
Zmiana dotychczasowych warunków zatrudnienia
 • Na jakich zasadach można zmienić warunki zatrudnienia na mocy porozumienia, a na jakich na wniosek pracownika, złożony na podstawie art. 293 Kodeksu pracy?
 • Jak poprawnie stosować wypowiedzenie zmieniające, a jak polecenie wykonywania innej pracy?
Poprawne zakończenie zatrudnienia
 • Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron – ważne kwestie z orzecznictwa
 • Co może być przyczyną wypowiedzenia? (przegląd najważniejszego orzecznictwa)
 • Jak poprawnie wybrać i wskazać kryterium doboru do zwolnienia w przypadku zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników? (przegląd orzecznictwa)
 • Jak wypowiedzieć umowę – krok po kroku zgodnie z orzecznictwem?
 • Czy warto korzystać z uprawnień pracodawcy w okresie wypowiedzenia?
 • Czy łatwo jest odwołać pracownika ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
 • Jak poprawnie ustalić termin na zwolnienie dyscyplinarne? (przegląd orzecznictwa)
 • Jaki może być powód zwolnienia dyscyplinarnego? (przegląd orzecznictwa)
 • Jakie mogą pojawić się problemy w razie zwolnienia z powodu długotrwałej choroby?
Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia w prawie pracy i inne nieprawidłowości, w tym:
 • Kto i na jakich zasadach odpowiada za wykroczenie? Jakie kary może stosować PIP?
 • Kiedy nie można stosować „odwetu” wobec pracownika i jak jest odpowiedzialność za „odwet”?
 • Jakie postanowienia w procedurach antymobbingowych i antydyskryminacyjnych oraz jakie działania kadry kierowniczej mogą spowodować, że za swoje naganne zachowanie odpowie nie pracodawca, a jego sprawca?
WYKŁADOWCZYNI:

Monika Frączek – prawniczka, specjalistka prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką artykułów i poradników (w tym książkowych) z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy.

Cena za 2 dni szkolenia:

 • 960,00 zł  netto  (1180,80 zł z VAT) za udział w szkoleniu 1 osoby

Istnieje możliwość uczestniczenia w 1 wybranym dniu szkolenia.

Cena za 1 dzień szkolenia:

 • 480,00 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za udział w szkoleniu 1 osoby