Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji przepisów prawa pracy

15 lutego 2022 | 10:00 15:00


Kiedy?
15 lutego 2023 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

W jakich sytuacjach i na jakich zasadach pracownik będzie mógł korzystać z urlopu opiekuńczego?

 • W jakich przypadkach pracownik będzie mógł ubiegać się o urlop opiekuńczy?
 • W jakim wymiarze będzie przysługiwał urlop opiekuńczy?
 • Z jakim wyprzedzeniem i w jakiej postaci pracownik będzie składał wniosek o urlop opiekuńczy?
 • Jakie informacje pracownik będzie musiał podać we wniosku?
 • Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego? Czy będzie możliwa rezygnacja z urlopu opiekuńczego?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie przesuwała np. choroba czy hospitalizacja pracownika?
 • Jak długo pracownikowi będzie przysługiwało prawo do urlopu opiekuńczego?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie płatny czy bezpłatny?

Nowa instytucja prawa pracy – elastyczna organizacja pracy, na jakich zasadach pracownik będzie mógł z niej korzystać?

 • Jakie przesłanki będzie musiał spełniać pracownik, żeby korzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • Czy tylko rodzic dziecka w wieku do 8 lat będzie mógł korzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • Na jakich pracownik będzie składać wniosek o elastyczną organizację pracy? Jakie dane będą musiał być w nim zawarte i w jakim terminie będzie musiał być złożony?
 • Jaka będzie procedura rozpatrywania wniosku i ile czasu będzie miał pracodawca, żeby odpowiedzieć pracownikowi na jego wniosek?
 • Czy pracownik będzie mógł wnioskować o wcześniejsze zakończenie elastycznej organizacji pracy i powrót do pracy dotychczasowej? Na jakich zasadach będzie się to odbywało?
 • Czy pracodawca będzie musiał się zgodzić na wcześniejsze zakończenie elastycznej organizacji pracy? Czy będzie musiał odpowiedzieć pracownikowi na wniosek?
 • Jak długo będzie przysługiwało prawo do elastycznej organizacji pracy?
 • Czy nieprzestrzeganie przepisów o elastycznej organizacji pracy będzie wykroczeniem?

Na czym będzie polegało zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych?

 • W jakiej sytuacji pracownik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych?
 • W jakim wymiarze będzie przysługiwało to uprawnienie?
 • Czy konieczny będzie wniosek? W jakiej postaci ten wniosek będzie mógł być złożony?
 • Jak będzie się dokumentowało korzystanie z tego zwolnienia?
 • Czy pracodawca będzie musiał udzielić zwolnienia z powodu pilnych spraw rodzinnych?
 • Czy zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie płatne?
 • Czy nieudzielanie tego uprawnienia będzie wykroczeniem?

Czy zostaną wprowadzone nowe rozwiązania w zakresie korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat?

 • Jaka będzie postać wniosku o takie zwolnienie po zmianie przepisów?
 • Co się zmieni w zasadach korzystania z tego zwolnienia przez pracowników niepełnosprawnych?

Na czym będą polegały zmiany w przepisach o urlopie rodzicielskim?

 • Jak wzrośnie wymiar urlopu rodzicielskiego i na jakich zasadach będzie wykorzystywany?
 • Jakie będą skutki oddzielenia urlopu rodzicielskiego do urlopu macierzyńskiego?
 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł korzystać z przysługującej tylko jemu 9-tygodniowej części urlopu rodzicielskiego?
 • Na ile części i na jakich zasadach można będzie podzielić urlop rodzicielski?
 • Czy po każdej części urlopu rodzicielskiego można będzie „wymusić” urlop wypoczynkowy?
 • W jaki sposób będzie się występowało o urlop rodzicielski?
 • Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego i w jakim trybie będzie się o niego występować?
 • Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?

Na jakich zasadach będzie się korzystać z urlopu rodzicielskiego w okresie przejściowym?

 • Na jakich zasadach wykorzysta urlop rodzicielski pracownik, którego dziecko urodziło się (urodzi się) przed wejściem w życie zmian?
 • Czy na to dziecko pracownikowi rodzicowi będzie przysługiwało dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego?
 • Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w okresie przejściowym i na jakich zasadach będzie się o niego wnioskować?
 • Jak będzie poprawiał wniosek pracownik, który złożył wniosek o urlop rodzicielski przed zmianą przepisów, a będzie go wykorzystywać już po tej zmianie?
 • Jakie będą skutki tego, że pracownik nie poprawi swojego wniosku?

Jakie będą zasady korzystania z urlopu ojcowskiego po zmianach?

 • Jaki będzie nowy termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego?
 • Ile czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego będą mieli pracownicy, których dziecko urodzi się przed zmianą przepisów?

Na czym będzie polegało doprecyzowanie przepisów w zakresie relacji między obniżeniem wymiaru etatu w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego, a tym urlopem?

Jakie będą nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych?

 • Jakie nowe kategorie pracowników – rodziców lub opiekunów zostaną objęte ochroną trwałości zatrudnienia i na jakich zasadach?
 • Od kiedy do kiedy będzie trwała ochrona zatrudnienia pracowników rodziców lub opiekunów?
 • Na czym będzie polegał zakaz przygotowywania się do zwolnienia i jakie będą skutki jego złamania?
 • Jakie negatywne działania wobec pracowników – rodziców lub opiekunów będą wykroczeniem?

Jakie będą zasady dopuszczania pracownika do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich?

WYKŁADOWCA:

Monika Frączek – prawniczka, specjalistka prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką artykułów i poradników (w tym książkowych) z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy

Cena:

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) za udział w szkoleniu 1 osoby