Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Uprawnienia rodzicielskie po zmianach w przepisach prawa pracy

14 października | 10:00 15:00

Dla pracowników działów kadr kluczowym jest posiadanie aktualnej wiedzy w zakresie uprawnień pracowniczych, zwłaszcza tych dotyczących uprawnień rodzicielskich, które w ciągu ostatnich miesięcy przeszły szereg zmian. Na szkoleniu “Nowe uprawnienia rodzicielskie po zmianach w przepisach prawa pracy” zapoznać można się najnowszymi regulacjami w zakresie urlopów opiekuńczych, elastycznej organizacji pracy, a także zasad ochrony trwałości zatrudnienia.

Czy wiesz, jakie są aktualne przesłanki korzystania z elastycznej organizacji pracy? Jakie informacje powinny znaleźć się w wniosku o urlop opiekuńczy? Jakie zmiany dotyczą urlopu ojcowskiego po najnowszych aktualizacjach przepisów? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz podczas naszego szkolenia.

Zajęcia wyłącznie w formie online. Plan szkolenia zaplanowano z myślą o pracownikach działów kadr.


Kiedy?
14 października 2024 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

W jakich sytuacjach i na jakich zasadach pracownik może korzystać z urlopu opiekuńczego?
 • W jakich przypadkach pracownik może ubiegać się o urlop opiekuńczy?
 • W jakim wymiarze przysługuje urlop opiekuńczy?
 • Z jakim wyprzedzeniem i w jakiej postaci pracownik składa wniosek o urlop opiekuńczy?
 • Jakie informacje pracownik musi podać we wniosku?
 • Czy pracodawca może odmówić urlopu opiekuńczego? Czy jest możliwa rezygnacja z urlopu opiekuńczego?
 • Czy urlop opiekuńczy przesuwa np. choroba czy hospitalizacja pracownika?
 • Jak długo pracownikowi przysługuje prawo do urlopu opiekuńczego?
 • Czy urlop opiekuńczy jest płatny czy bezpłatny?
Nowa instytucja prawa pracy – elastyczna organizacja pracy, na jakich zasadach pracownik może z niej korzystać?
 • Jakie przesłanki musi spełniać pracownik, żeby korzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • Czy tylko rodzic dziecka w wieku do 8 lat może korzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • Na jakich warunkach pracownik składa wniosek o elastyczną organizację pracy? Jakie dane muszą być w nim zawarte i w jakim terminie musi być złożony?
 • Jaka jest procedura rozpatrywania wniosku i ile czasu ma pracodawca, żeby odpowiedzieć pracownikowi na jego wniosek?
 • Czy pracownik może wnioskować o wcześniejsze zakończenie elastycznej organizacji pracy i powrót do pracy dotychczasowej? Na jakich zasadach się to odbywa?
 • Czy pracodawca musi się zgodzić na wcześniejsze zakończenie elastycznej organizacji pracy? Czy musi odpowiedzieć pracownikowi na wniosek?
 • Jak długo przysługuje prawo do elastycznej organizacji pracy?
 • Czy nieprzestrzeganie przepisów o elastycznej organizacji pracy jest wykroczeniem?
Na czym polega zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych?
 • W jakiej sytuacji pracownik może skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych?
 • W jakim wymiarze przysługuje to uprawnienie?
 • Czy konieczny jest wniosek? W jakiej postaci ten wniosek może być złożony?
 • Jak należy dokumentować korzystanie z tego zwolnienia?
 • Czy pracodawca musi udzielić zwolnienia z powodu pilnych spraw rodzinnych?
 • Czy zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych jest płatne?
 • Czy nieudzielanie tego uprawnienia jest wykroczeniem?
Jakie są nowe rozwiązania w zakresie korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat?
 • Jaka jest postać wniosku o takie zwolnienie po zmianie przepisów?
 • Co się zmieniło w zasadach korzystania z tego zwolnienia przez pracowników niepełnosprawnych?
Na czym polegają zmiany w przepisach o urlopie rodzicielskim?
 • Jak wzrósł wymiar urlopu rodzicielskiego i na jakich zasadach jest wykorzystywany?
 • Jakie są skutki oddzielenia urlopu rodzicielskiego do urlopu macierzyńskiego?
 • Na jakich zasadach pracownik może korzystać z przysługującej tylko jemu 9-tygodniowej części urlopu rodzicielskiego?
 • Na ile części i na jakich zasadach można podzielić urlop rodzicielski?
 • Czy po każdej części urlopu rodzicielskiego można „wymusić” urlop wypoczynkowy?
 • W jaki sposób należy wystąpić o urlop rodzicielski?
 • Jaki zasiłek macierzyński przysługuje w trakcie urlopu rodzicielskiego i w jakim trybie będzie się o niego występować?
 • Na jakich zasadach możliwa jest rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?
Jakie są zasady korzystania z urlopu ojcowskiego po zmianach?
 • Jaki jest nowy termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego?
 • Ile czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego mają pracownicy, których dziecko urodzi się przed zmianą przepisów?
Na czym polega doprecyzowanie przepisów w zakresie relacji między obniżeniem wymiaru etatu w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego, a tym urlopem?
Jakie są nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych?
 • Jakie nowe kategorie pracowników – rodziców lub opiekunów są objęte ochroną trwałości zatrudnienia i na jakich zasadach?
 • Od kiedy do kiedy trwa ochrona zatrudnienia pracowników rodziców lub opiekunów?
 • Na czym polega zakaz przygotowywania się do zwolnienia i jakie będą skutki jego złamania?
 • Jakie negatywne działania wobec pracowników – rodziców lub opiekunów są wykroczeniem?
Jakie są zasady dopuszczania pracownika do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich?

WYKŁADOWCZYNI:

Monika Frączek – prawniczka, specjalistka prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką artykułów i poradników (w tym książkowych) z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy.

Cena:

480,00 zł netto (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu