Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Wdrożenie pracy zdalnej w praktyce – aspekty prawne i BHP

28 lutego | 09:00 15:00


Kiedy?
28 lutego 2023 r., godziny: 9:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Jak prawidłowo wdrożyć pracę zdalną?

 • Czy pracę zdalną można wdrożyć całkowicie elektronicznie bez wykorzystania dokumentów papierowych?
 • Jakie oświadczenia musi podpisać pracownik wykonujący pracę zdalnie?
 • Czy takie same obowiązki trzeba wykonać względem dzisiejszych telepracowników?
 • Kto ma obowiązek wydania regulaminu pracy zdalnej, a kto porozumienia?
 • Jaka jest obowiązkowa treść regulaminu/porozumienia dotyczącego pracy zdalnej?
 • Jak uregulować kwestie związane z kontrolą pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej?
 • Jakie dodatkowe kwestie uregulować w regulaminie pracy zdalnej?
 • Jak uregulować kwestie czasu pracy w trakcie pracy zdalnej?
 • Jak uregulować potwierdzanie obecności w trakcie wykonywania pracy zdalnej?
 • Jak uregulować zasady wypłaty ryczałtu/ekwiwalentu za prąd, internet i inne koszty pracy zdalnej?
 • Czy można wdrożyć pracę zdalną na podstawie indywidualnych porozumień?
 • Czy trzeba aneksować umowy o pracę z pracownikami?
 • Czy można od razu przyjąć, że praca zdalna będzie wykonywana w 2-3 miejscach?
 • Jakie nowe dane trzeba ująć w informacji o warunkach zatrudnienia pracownika zdalnego?
 • Jakie grupy pracowników są uprzywilejowane w zakresie wdrażania pracy zdalnej?
 • Kiedy praca zdalna może być wprowadzona na podstawie polecenia pracodawcy?
 • Jak prawidłowo wprowadzić monitoring pracy zdalnej?
 • Kiedy można złożyć wiążący wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej?
 • Jakie będą konsekwencje ustalenia kilku miejsc pracy dla pracownika?

Jak wdrożyć nowe rozwiązania bhp w zakresie pracy zdalnej?

 • Czy trzeba dokonywać odbioru stanowiska pracy zdalnej?
 • Kiedy jest potrzebne oświadczenie o warunkach lokalowych i technicznych umożliwiających pracę zdalną?
 • Kto odpowiada za stan bhp na stanowisku pracy zdalnej?
 • Jaką moc ma oświadczenie pracownika, że jego stanowisko pracy zdalnej spełnia wymagania bhp?
 • Jakie kwestie z zakresu bhp należy uregulować w regulaminie pracy zdalnej?
 • Jak może wyglądać kontrola z zakresu bhp w domu pracownika?
 • Czy dokumentować wyniki kontroli i czy może się ona odbywać online?
 • W jakich przypadkach nastąpi obligatoryjne wezwanie do pracy w biurze?
 • Jak prawidłowo sporządzić ocenę ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej?
 • Jakie ryzyka powinno się dodatkowo wziąć pod uwagę, zgodnie z sugestiami z uzasadnienia do nowelizacji?
 • Jak zapoznać pracowników zdalnych z oceną ryzyka zawodowego?
 • Jakie treści powinny się znaleźć w informacji o warunkach bhp dotyczących pracy zdalnej?
 • Kiedy trzeba przeprowadzić szkolenie okresowe dla pracowników wykonujących pracę zdalnie?
 • Jakie szkolenia z zakresu bhp mogą być przeprowadzane elektronicznie?
 • Jakie oświadczenia z zakresu bhp mogą być złożone elektronicznie?
 • Czy systematyczne kontrole stanu bhp w zakładzie pracy powinny obejmować stanowiska pracy zdalnej?
 • Jak oceniać wypadki przy pracy zdalnej?
 • Jakie kwestie ująć w protokole powypadkowym?
 • Jakie obowiązki z zakresu bhp dotyczą pracowników, którzy korzystają jedynie z pracy zdalnej okazjonalnej?

WYKŁADOWCZYNIE:

Monika Frączek – prawniczka, specjalistka prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką artykułów i poradników (w tym książkowych) z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy.

Karolina Główczyńska-Woelke – Ukończyła z wyróżnieniem Politechnikę Poznańską, specjalność Ergonomia i Inżynieria Jakości, w roku 2006 zdobyła uprawnienia państwowego inspektora pracy w toku aplikacji administracyjnej. Specjalizuje się w tematyce wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego, emerytur pomostowych oraz ergonomii praktykując oraz prowadząc wykłady m.in. na uczelniach wyższych (studia podyplomowe) oraz w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Jest czynną uczestniczką krajowych oraz międzynarodowych konferencji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczenie i umiejętności na bieżąco wykorzystuje podczas prac w gremiach międzynarodowych, w tym w grupach roboczych Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (GR ds. strategii oraz pojawiających się zagrożeń). Pracuje jako ekspertka podczas europejskich kampanii prewencyjno-kontrolnych w zakresie przeciwdziałania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych wynikających ze środowiska pracy oraz bhp pracowników tymczasowych. Jest autorką oraz współautorką wielu publikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy, „BHP w praktyce” oraz publikowanych podczas konferencji.

Cena:

480 pln netto (590,40 pln brutto) za udział 1 osoby w szkoleniu.