Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Wynagrodzenia w praktyce – warsztaty dla zaawansowanych

19 kwietnia 2021 | 09:30 14:30

Aktualizacja wiedzy z zakresu płac w oparciu o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz stanowiska urzędowe PIP i MRPiPS, a także przećwiczenie na przykładach zasad naliczania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w różnych sytuacjach płacowych.


Kiedy?
19 kwietnia 2021 r., godziny: 09:30 – 14:30


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Pracownicy na liście płac

 • Technika naliczania wynagrodzenia do wypłaty z uwzględnieniem obciążeń publiczno-prawnych oraz dodatków i potrąceń z netto
 • Przychód ze stosunku pracy – jako podstawa oskładkowania i opodatkowania,
 • Obowiązek podlegania i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • Metoda obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ,
 • Podstawa opodatkowania, technika obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy,
 • Pracownicze koszty uzyskania przychodu i PIT-2 – zasady stosowania,
 • FP (w tym SFWON), FGŚP oraz FEP – wysokość składek, zwolnienia z naliczania.

Katalog zwolnień przychodów pracowniczych z oskładkowania i opodatkowania – limity zwolnień i ich rozliczanie na listach płac w trakcie roku.

Rozliczanie składników w naturze/świadczeń niepieniężnych na listach płac

 • świadczenia w naturze oraz nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia finansowane ze środków: obrotowych lub ZFŚS, 
 • moment powstania przychodu a naliczenia na liście płac.

Wieloskładnikowe listy płac w praktyce – technika obliczeń, podstawy narastająco, zwolnienia składowo-podatkowe, ZFŚS.

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

 • kolejność potrąceń kodeksowych,
 • granice potrąceń oraz kwoty wolne od potrąceń,
 • potracenia dobrowolne,
 • zbieg tytułów alimentacyjnych i innych na liście płac.

Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia społecznego

 • kolejność potrąceń wg ustawy FUS,
 • granice potrąceń oraz kwoty wolne od potrąceń,
 • potrącenia dobrowolne.

Technika wyliczania wartości potrąceń na liście płac dla pracownika, który otrzymuje w danym miesiącu wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca i zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Wynagrodzenie za czas choroby w praktyce

 • ogólne zasady nabywania prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz obliczania wynagrodzenia za czas choroby,
 • składniki wliczane do podstawy naliczeń wynagrodzenia chorobowego,
 • miesięczne, kwartalne i roczne składniki wynagrodzenia w wynagrodzeniu chorobowym,
 • wynagrodzenie chorobowe nowo zatrudnionego pracownika a okres oczekiwania,
 • wynagrodzenie chorobowe przy zmianie wymiaru etatu,
 • minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego,
 • obliczanie wynagrodzenia chorobowego – różne przypadki.

Zleceniobiorcy, dziełobiorcy a menedżerowie zatrudnieni na kontraktach menedżerskich w rozliczeniach składkowo-podatkowych

 • składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
 • zbieg tytułów do ubezpieczeń,
 • przychód z działalności wykonywanej osobiście a koszty uzyskania przychodów,
 • umowy o dzieło zawarte z własnym pracownikiem,
 • umowy o dzieło zawarte z osobą z poza zakładu pracy.

Członkowie zarządów i rad nadzorczych na liście płac czyli rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia

 • członka zarządu z tytułu powołania do pełnionej funkcji,
 • członka rady nadzorczej

WYKŁADOWCA:

Elżbieta Młynarska-Wełpa – Menedżer, konsultant i trener posiadający ponad 15-letnie doświadczenie w HR. Absolwentka Wydziału Zarządzania UW oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii UW oraz MBA dla HR w Akademii Koźmińskiego, a także licznych kursów i szkoleń z zakresu HR i prawa pracy. Doświadczenie menedżerskie zdobywała tworząc i zarządzając działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i firmach  outsourcingowych. Odpowiadała zarówno za obszary administracji personalnej, wynagrodzenia i benefity w wewnętrznych działach HR, jak również za obsługę i relacje z klientami firm outsourcingowych oferujących usługi administracji kadrowo-płacowej. Wieloletni praktyk HR, łączący doświadczenie menedżerskie zdobyte w „dwóch światach HR: wewnętrznym i zewnętrznym”, ekspert w zakresie znajomości prawa pracy i naliczania wynagrodzeń, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków dochodowych od osób fizycznych oraz wynagrodzeń i naliczania list płac.

Cena za 1 dzień szkolenia:

 • 350,00 zł  netto  (430,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby