Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 roku

10 czerwca | 09:00 13:30

Przybliżamy najnowsze zmiany prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców – na bazie ustawy o cudzoziemcach przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, opublikowanej w dzienniku ustaw w dniu 14 stycznia 2022 roku.

Zapoznanie uczestników z przepisami obowiązującymi w 2022 roku, dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców, począwszy od legalizacji ich pobytu, przez legalizację zatrudnienia, a kończąc na przepisach obowiązujących przy rozliczaniu wynagrodzeń – również w przypadku delegacji. Poruszymy też kwestę zatrudniania obywateli Ukrainy na podstawie przepisów tzw. specustawy


Kiedy?
10 czerwca 2022 r., godziny: 09:00 – 13:30


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Zatrudnianie obywateli Ukrainy na podstawie specustawy

 • Legalizacja pobytu na zasadach dotychczasowych
 • Legalizacja pobytu w czasie wojny na Ukrainie
 • Zezwolenia na pracę
 • Zezwolenia jednolite
 • Oświadczenia 2022
 • Zgłaszanie zatrudnienia obywateli Ukrainy – nowość wprowadzona specustawą
 • Ułatwienie w nadawaniu numeru PESEL

Cudzoziemcy

 • Obywatelstwo
 • Miejsce zamieszkania
 • Rezydencja podatkowa

Wybór prawodawstwa

 • Prawo wyboru prawa pracy
 • Regulacje nieobjęte prawem wyboru

Legalizacja pobytu

 • Wiza krajowa
 • Wiza Schengen
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Zezwolenie na pobyt stały
 • Ruch bezwizowy
 • Obywatele Wielkiej Brytanii po Brexicie

Legalizacja zatrudnienia

 • Kiedy mamy do czynienia z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca?
 • Dostęp do polskiego rynku pracy
 • Zezwolenia na pracę (w tym zezwolenia sezonowe)
 • Zatrudnianie na oświadczenie
 • Centralny rejestr oświadczeń
 • Możliwości zatrudnienia bez zezwolenia
 • Zasady wydawania zezwoleń i składania oświadczeń
 • Rejestracja pobytu cudzoziemców unijnych
 • NIP/PESEL
 • Obywatele Wielkiej Brytanii po Brexicie
 • Spodziewane zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Incydentalne zasady w czasie epidemii

 • Przedłużenie okresu obowiązywania zezwoleń pobytowych
 • Przedłużenie okresu obowiązywania wiz
 • Przedłużenie okresu obowiązywania zezwoleń na pracę
 • Przedłużenie okresu obowiązywania oświadczeń

Zatrudnienie cudzoziemca za granicą

 • Swoboda ustalania zasad zatrudniania cudzoziemców za granicą
 • Konieczność wypełnienia warunków lokalnego prawa

Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom

 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Podział na rezydentów i nierezydentów podatkowych
 • Zaliczka a zryczałtowany podatek dochodowy
 • Rola certyfikatu rezydencji według Dyrektora KIS
 • Zatrudnianie cudzoziemców za granicą a obowiązki podatkowe
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania
 • Składki ubezpieczeniowe
 • Opłacanie składek w Polsce i za granicą
 • Umowa o samodzielne opłacanie składek przez pracownika
 • Cudzoziemiec a PPK

Delegacja a oddelegowanie

 • Rodzaje wyjazdów pracowniczych
 • Wyjazdy w ramach obowiązków pracowniczych
 • Cechy podróży służbowych
 • Oddelegowanie
 • Podróże szkoleniowe
 • Stałe zatrudnienie za granicą
 • Zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe
 • Czy noclegi i przejazdy są przychodem
 • A1 i EKUZ

WYKŁADOWCA:

Paweł Ziółkowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnym, przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, a także szeroko pojętym prawie gospodarczym i handlowym. Może pochwalić się bogatym dorobkiem publicystycznym. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami branżowymi. Jest doświadczonym szkoleniowcem – zrealizował kilkadziesiąt szkoleń otwartych i zamkniętych.

Cena:

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu