Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 roku

26 października 2022 | 10:00 14:00

Przybliżamy najnowsze zmiany prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców – na bazie ustawy o cudzoziemcach przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, opublikowanej w dzienniku ustaw w dniu 14 stycznia 2022 roku.

Zapoznanie uczestników z przepisami obowiązującymi w 2022 roku. Poruszymy też kwestę zatrudniania obywateli Ukrainy na podstawie przepisów tzw. specustawy.


Kiedy?
26 października 2022 r., godziny: 10:00 – 14:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Szczegółowe omówienie zmian w zasadach zatrudniania cudzoziemców w 2022 r.

Legalny pobyt a legalne zatrudnienie

 • Wizy i karty pobytu
 • Ruch bezwizowy i paszporty biometryczne

Specjalne zasady dot. zatrudniania obywateli Ukrainy

Procedura uproszczona zatrudniania cudzoziemców po zmianach w 2022 r.

 • Warunki wpisu oświadczenia do rejestru
 • Wydłużenie do 24 miesięcy okresu pracy cudzoziemca na oświadczeniu
 • Obowiązki informacyjne wobec PUP-u

Zezwolenie na pracę po zmianach w 2022 r.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę
 • Postępowanie w sprawie zezwolenia
 • Cudzoziemcy a zmiana warunków pracy
 • Obowiązki pracodawcy związane z wydaniem zezwolenia na pracę
 • Praca bez zezwolenia na pracę
 • Zmiana stanowiska i zmiana pracodawcy po zmianach przepisów w 2022 r.

Zatrudnianie cudzoziemców na co dzień

 • Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 
 • Umowa o pracę z cudzoziemcem
 • Typowe dokumenty wymagane
 • Choroba cudzoziemca
 • Urlop cudzoziemca
 • „Magiczny” stempel
 • Zatrudnianie cudzoziemców a przepisy tzw. tarcz (przedłużenie ważności legalności pobytu i zatrudnienia).

WYKŁADOWCA:

Michał Szypniewski – Prawnik, posiada kilkuletnie doświadczenie w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, wykładowca w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. Ceniony specjalista z zagadnień delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców. Referent na wielu polskich i międzynarodowych konferencjach z tematyki prawa pracy. Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym najnowszej książki wydanej przez Wolters Kluwer pt.: „Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE” . Zaangażowany w liczne projekty międzynarodowe. Ma doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu projektów szkoleniowych i coachingowych dla średnich i dużych przedsiębiorstw, korporacji, dla menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Cena:

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu