Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku

11 października | 09:00 13:30

Każdy, kto zatrudnia pracowników z zagranicy wie, jak istotna jest znajomość przepisów prawa pracy. Zapraszamy więc na Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku – kompleksowe szkolenie stworzone z myślą o tym, by wyposażyć uczestników w aktualną wiedzę i narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania zagadnieniami związanymi z obywatelstwem, rezydencją podatkową, legalizacją pobytu oraz zatrudnieniem cudzoziemców.

Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo wybrać odpowiednie prawodawstwo pracy, zrozumieją zasady dotyczące legalizacji pobytu i zatrudnienia – od wiz krajowych i Schengen, przez zezwolenia na pobyt czasowy i stały, aż po specyficzne regulacje dotyczące obywateli Ukrainy w czasie wojny czy mieszkańców Wielkiej Brytanii po Brexicie. Nasze szkolenie poruszy również tematykę adaptacji do zmian prawnych spowodowanych sytuacjami nadzwyczajnymi, takimi jak epidemie czy konflikty zbrojne, oraz pokaże, jak efektywnie zarządzać wynagrodzeniami i obowiązkami podatkowymi cudzoziemców zatrudnionych w Polsce i za granicą.

Uczestnicy zdobędą wszelkie niezbędne informacje zatrudniania cudzoziemców w Polsce i za granicą. Szkolenie uwzględnia zmiany z 9 lutego 2024 roku.

Nie pozwól, aby brak wiedzy stał się przeszkodą w rozwoju Twojej firmy lub kariery – zapisz się już dziś!


Kiedy?
11 października 2024 r., godziny: 09:00 – 13:30


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Cudzoziemcy
 • Obywatelstwo
 • Miejsce zamieszkania
 • Rezydencja podatkowa
Wybór prawodawstwa
 • Prawo wyboru prawa pracy
 • Regulacje nieobjęte prawem wyboru
Legalizacja pobytu
 • Wiza krajowa
 • Wiza Schengen
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Zezwolenie na pobyt stały
 • Ruch bezwizowy
 • Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy w czasie wojny
 • Obywatele Wielkiej Brytanii po Brexicie
Legalizacja zatrudnienia
 • Kiedy mamy do czynienia z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca?
 • Dostęp do polskiego rynku pracy
 • Zezwolenia na pracę (w tym zezwolenia sezonowe)
 • Zatrudnianie na oświadczenie
 • Centralny rejestr oświadczeń
 • Możliwości zatrudnienia bez zezwolenia
 • Zasady wydawania zezwoleń i składania oświadczeń
 • Powiadomienie o zatrudnieniu obywateli Ukrainy
 • Rejestracja pobytu cudzoziemców unijnych
 • NIP/PESEL
 • Obywatele Wielkiej Brytanii po Brexicie
 • Spodziewane zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców
Incydentalne zasady w czasie epidemii i wojny w Ukrainie
 • Przedłużenie okresu obowiązywania zezwoleń pobytowych
 • Przedłużenie okresu obowiązywania wiz
 • Przedłużenie okresu obowiązywania zezwoleń na pracę
 • Przedłużenie okresu obowiązywania oświadczeń
Zatrudnienie cudzoziemca za granicą
 • Swoboda ustalania zasad zatrudniania cudzoziemców za granicą
 • Konieczność wypełnienia warunków lokalnego prawa
Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom
 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Podział na rezydentów i nierezydentów podatkowych
 • Zaliczka a zryczałtowany podatek dochodowy
 • Rola certyfikatu rezydencji według Dyrektora KIS
 • Zatrudnianie cudzoziemców za granicą a obowiązki podatkowe
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania
 • Składki ubezpieczeniowe
 • Opłacanie składek w Polsce i za granicą
 • Umowa o samodzielne opłacanie składek przez pracownika
 • Cudzoziemiec a PPK
Delegacja a oddelegowanie
 • Rodzaje wyjazdów pracowniczych
 • Wyjazdy w ramach obowiązków pracowniczych
 • Cechy podróży służbowych
 • Oddelegowanie
 • Podróże szkoleniowe
 • Stałe zatrudnienie za granicą
 • Zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe
 • Czy noclegi i przejazdy są przychodem
 • A1 i EKUZ
WYKŁADOWCA:

Paweł Ziółkowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnym, przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, a także szeroko pojętym prawie gospodarczym i handlowym. Może pochwalić się bogatym dorobkiem publicystycznym. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami branżowymi. Jest doświadczonym szkoleniowcem – zrealizował kilkadziesiąt szkoleń otwartych i zamkniętych.

Cena:

 • 480,00 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu