Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Zmiany w prawie pracy w 2023 roku

22 czerwca | 09:30 14:30

Ostatni miesiąc był szczególnie burzliwy dla pracodawców i działów kadr. Zmiany dotyczyły między innymi przepisów o zatrudnianiu pracowników, czasu pracy, a także urlopów rodzicielskich i opiekuńczych. W Kodeksie pracy pojawiły się nowe wykroczenia, a niektóre z wniosków i dokumentów przeniesiono na ścieżkę elektroniczną.

Dla tych, którzy nie zdążyli jeszcze zapoznać się z najnowszymi zmianami, przygotowaliśmy szkolenie “Zmiany w prawie pracy w 2023 roku”. Serdecznie zapraszamy!


Kiedy?
22 czerwca 2023 r., godziny: 09:30 – 14:30


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Zmiany związane z zatrudnianiem pracowników

 • Jakie są dopuszczalne długości umowy na okres próbny?
 • Na jakich zasadach umowy na okres próbny można wydłużyć o absencje?
 • Kiedy można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny?
 • Jakie nowe elementy pojawiły się w treści umowy o pracę?
 • Jak wyglądała informacja o warunkach zatrudnienia?
 • Jak wyglądała informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika delegowanego?
 • Czy pracodawca może zakazać dodatkowego zatrudnienia pracownikowi?
 • Kiedy pracownik może wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy lub rodzaju umowy?
 • W jakich przypadkach jest niezbędna przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Czy każde wypowiedzenie trzeba konsultować ze związkiem zawodowym?

Zmiany związane z rodzicielstwem

 • Na czym polega zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych?
 • Jakie są zasady udzielania urlopów opiekuńczych?
 • Czy urlopy opiekuńcze są płatne?
 • Czy cudzoziemiec może w Polsce skorzystać z urlopu rodzicielskiego na dziecko urodzone za granicą?
 • Czy można nadal odraczać urlop rodzicielski?
 • Czy można wziąć urlop rodzicielski w dniach?
 • Czy jest możliwe skorzystanie ze skrócenia wymiaru czasu pracy z tytułu uprawnienia do urlopu wychowawczego, a potem wykorzystanie całego urlopu wychowawczego?
 • Jakie zmiany dotknęły urlopy ojcowskie?
 • Na czym polegają zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14?
 • Kiedy za urlop rodzicielski będzie wypłacany zasiłek macierzyński w wysokości 70%, a kiedy 81,5%?
 • Jaka wysokość zasiłku przysługuje w przypadku urlopu rodzicielskiego przysługującego tylko ojcu dziecka?
 • Kiedy i w jakim trybie można wystąpić o jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego?
 • Na jakich warunkach ma być zatrudniony pracownik wracający do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim?

Zmiany związane z czasem pracy

 • W jakich przypadkach szkolenia muszą być zaliczane do czasu pracy?
 • Jakie uprawnienia zyskują rodzice dzieci do lat 8?
 • Na czym polega elastyczna organizacja czasu pracy?
 • Jakie są zasady korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy przez pracowników?
 • Czy obniżenie etatu w ramach elastycznej organizacji czasu pracy jest korzystniejsze niż obniżenie etatu zamiast korzystania z urlopu wychowawczego?

Pozostałe zmiany

 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w przepisach dotyczących dyskryminacji?
 • W jaki sposób pracodawca ma informować o polityce awansowania pracowników?
 • Jakie wnioski i dokumenty mogą być składane elektronicznie?
 • Jakie zmiany powinny pojawić się w treści świadectwa pracy?
 • Jakie są nowe wykroczenia w Kodeksie pracy?

WYKŁADOWCA:

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Współzałożyciel specjalistycznego wydawnictwa internetowego HR-Ebook poświęconego problematyce prawa pracy, podatków oraz ubezpieczeń społecznych i RODO.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Cena:

       •    480,00 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za udział w szkoleniu 1 osoby