Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Zmiany w zasadach rozliczania godzin nadliczbowych w służbie cywilnej

25 stycznia | 13:15 15:15

Od 1 stycznia weszła w życie druga część nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, która umożliwia wypłatę wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach członkom korpusu służby cywilnej. Zasady są kompletnie odmienne od przepisów Kodeksu pracy, można stwierdzić, że w służbie cywilnej wprowadzono swoiste rozwiązanie będące „kontem czasu pracy”, rozliczanym po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.

W związku z wprowadzeniem zmian przygotowaliśmy webinar, na którym objaśnimy nowe zasady oraz wskażemy różnice w stosunku do przepisów Kodeksu pracy.Kiedy?
25 stycznia 2024 r., godziny: 13:15 – 15:15


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

  • Kiedy możliwa jest wypłata wynagrodzenia a kiedy odebranie czasu wolnego za nadgodziny w służbie cywilnej?
  • Kto podejmuje decyzję o wypłacie wynagrodzenia za nadgodziny?
  • Jaka jest procedura rozpatrywania wniosku o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny?
  • W jakim terminie powinna być dokonana wypłata wynagrodzenia za nadgodziny?
  • Czy wypłata wynagrodzenia za nadgodziny obejmuje pracę w sobotę i niedzielę?
  •  Jakie będą skutki odmowy wypłaty wynagrodzenia przez dyrektora urzędu?
  • Jakie składniki wynagrodzenia będą wchodziły do podstawy obliczenia dodatku za nadgodziny?
  • Czy w służbie cywilnej potrzebny jest wniosek pracownika o odbiór nadgodzin?
  • Do kiedy najpóźniej można odebrać czas wolny za nadgodziny?
  • Czy osoby zatrudnione na wyższych stanowiskach mają prawo do rekompensaty za pracę w nadgodzinach?

WYKŁADOWCA:

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Współzałożyciel specjalistycznego wydawnictwa internetowego HR-Ebook poświęconego problematyce prawa pracy, podatków oraz ubezpieczeń społecznych i RODO.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Cena

200,00 zł  netto  (246,00 zł z VAT) za udział 1 osoby w szkoleniu