Fikcyjne samozatrudnienie – stanowisko KAS: W dniu 12 czerwca 2024 roku szef Krajowej Administracji Skarbowej odmówił wydania opinii zabezpieczającej spółce, która wystąpiła o jej wydanie w związku ze zmianą umów o pracę na umowy o świadczenie usług. O wydanie opinii wystąpiła spółka akcyjna zamierzająca założyć zależną spółkę z o.o., w której miała posiadać 100% udziałów. Kolejnym krokiem miała być zmiana umów o pracę łączących pracowników ze spółką matką, na umowy o świadczenie usług zawierane ze spółką zależną w ramach działalności gospodarczych współpracowników.

Fikcujne samozatrudnienie przy zmianie umowy o pracę na umowę b2b

Szef KAS uznał, że w tej sytuacji część współpracowników będzie mogła zostać uznana za fikcyjnie samozatrudnionych, gdyż będą oni świadczyli usługi na rzecz spółki zależnej w tym samym miejscu i zakresie jak dotychczas na umowie o pracę zawartej ze spółką matką. Dodatkowo KAS uznała, że firma zmieniająca umowy o pracę na umowy B2B podejmuje działania sztuczne, które mają na celu wyłącznie korzyści podatkowe poprzez fikcyjne samozatrudnienie. Uzasadniając decyzję odmowną KAS powołała się na art. 119a par. 1 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym “Czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania)“.

W powyższej sytuacji korzyścią podatkową dla spółki byłby brak obowiązku pobrania podatku przez spółkę jako płatnika, wynikający z obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego po zmianie umowy. Wynika to faktu, że zamiast opodatkowania według skali – stawkami 12 i 32 proc. przy zmianie umowy jest możliwe opodatkowanie dochodów pracowników stawką podatkową liniową 19 proc. lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (od 2 do 17 proc. przychodów).

Chcesz uniknąć pułapek zatrudniając na umowy B2B? Zapisz się na nasze szkolenie Współpraca z podmiotami na B2B – zagadnienia podatkowe i ubezpieczeniowe.